logo
søgeikon

Vores Porteføljer

Globale Aktier 

Porteføljens mål er at skabe et attraktivt, langsigtet afkast efter omkostninger, der er bedre end markedsafkastet.

Strategien er at investere i en koncentreret global aktieportefølje på typisk 25 til 30 børsnoterede selskaber. 

Udvælgelsen af selskaberne til afdelingen sker på baggrund af en vurdering af selskabernes langsigtede risikojusterede afkastpotentiale. Investeringer i selskaber er således ikke baseret på deres vægt i diverse markedsindeks, og afdelingen skeler ikke til noget benchmark.

BLS Capital overvåger nøje grænsen for den forvaltede kapital. Tilgangen af nye kapitalindskud vil blive begrænset såfremt kapitalen når et utilsigtet niveau. Dette er for at sikre, at den samlede forvaltede kapital ikke vil være hæmmende for udøvelsen af vores investeringsfilosofi.

Her kan du læse mere om de aktuelle selskaber i den globale portefølje.

Danske Aktier

Porteføljens mål er at skabe et attraktivt, langsigtet afkast efter omkostninger, der er bedre end markedsafkastet.

Det er afdelingens strategi at investere i en koncentreret portefølje på typisk 10 til 15 selskaber, der er børsnoterede i Danmark. 

Udvælgelsen af selskaberne til afdelingen sker på baggrund af en vurdering af selskabernes langsigtede risikojusterede afkastpotentiale. Investeringer i selskaber er således ikke baseret på deres vægt i diverse markedsindeks, og afdelingen skeler ikke til et benchmark.

Her kan du læse mere om de aktuelle selskaber i den danske portefølje.