logo
søgeikon
Hvad køber man egentlig når man investerer i en aktie?

PERSPEKTIV #9

1. juli 2020

Som langsigtede investorer og medejere af selskaber er det vores holdning, at det grundlæggende er vigtigt at huske på, hvad det helt specifikt er, man køber, når der erhverves en andel af et børsnoteret selskab – en aktie.

Det er vigtigt at sondre mellem markedsværdi (altså aktiekurs) og fundamentalværdi. Særligt når bølgerne går lidt højt, og aktiekurserne gynger op og ned. Denne afgørende sondring giver os, som fundamentale investorer, muligheder i markedet.