logo
søgeikon


Hvad køber man egentlig når man investerer i en aktie?

PERSPEKTIV #9

1. juli 2020

Som langsigtede investorer og medejere af selskaber er det vores holdning, at det grundlæggende er vigtigt at huske på, hvad det helt specifikt er, man køber, når der erhverves en andel af et børsnoteret selskab – en aktie.

Det er vigtigt at sondre mellem markedsværdi (altså aktiekurs) og fundamentalværdi. Særligt når bølgerne går lidt højt, og aktiekurserne gynger op og ned. Denne afgørende sondring giver os, som fundamentale investorer, muligheder i markedet.

Ved udgangen af september fyldte BLS Invest Afd. Globale Aktier KL 10 år

PERSPEKTIV #8

1. oktober 2018

Ved udgangen af september fyldte BLS Invest Afd. Globale Aktier KL 10 år, og dermed er såvel Afd. Danske Aktier som den globale afdeling gået ind i sit 11. år.

Vi taler og skriver ofte om, at målsætningen i BLS Invest er at skabe attraktive, langsigtede afkast, og med 10 års historik mener vi, at horisonten nu er ved at nå et punkt, hvor den netop kan karakteriseres som langsigtet.

Lad være med bare at stå der, gør noget!

PERSPEKTIV #7

1. juni 2018

Der har igennem flere årtier været en tendens til, at aktier handles i stigende tempo på aktiemarkedet, hvilket kan tilskrives flere udviklinger.

Men intet er så skidt, at det ikke er godt for noget. Heller ikke det faktum, at markedsdeltagere i højere grad sælger deres aktier videre i rekordhøjt tempo.

Det giver langsigtede investorer muligheden for at udnytte kortsigtede kursudsving. Det bringer os tilbage til overskriften.

RISIKO - ER MAN TIL LODSEDLER - ELLER EN GOD GAMMELDAGS BANKBOG?

PERSPEKTIV #6

1. januar 2018

Som medinvestor i BLS Invest behøver man ikke skele nervøst til de til tider ganske volatile aktiemarkeder. Vi tager risiko-begrebet alvorligt, og investerer derfor kun i gennemprøvede, forudsigelige og meget stabile forretningsmodeller.

Som følge deraf kan vores aktieporteføljer karakteriseres som en god, gammeldags bankbog, hvor der tikker likvider ind i et jævnt stigende og langsigtet stabilt tempo. Det er vores måde at vise medinvestorerne respekt for deres penge – og for de risici man finder i markedet.

HVOR SKAL AFKASTET KOMME FRA?

PERSPEKTIV #5

1. november 2016

Hvem havde for få år siden forestillet sig, at vi skulle stå i en situation, hvor vi skal betale for at have penge stående i banken. Negative renter kan lyde uigennemtænkt, men det er trods alt nok for tidligt at drage konklusionen.

Det er dog ikke for meget sagt, at det i øjeblikket er den omvendte verden. Der er sågar europæiske virksomheder, som har udstedt obligationer med negative renter og dermed tjener på at have gæld. For opsparer og obligationsinvestorer er det således blevet sværere at opnå et attraktivt afkast.

FORSTÅR HVAD DU INVESTERER I

PERSPEKTIV #4

1. november 2015

I BLS Capital betragter vi investeringer i aktier som langsigtede ejerandele i virksomheder. Selskaber, som vi vurderer har en høj kvalitet og overtrufne evner til at skabe langsigtet og holdbar værdi. Vi investerer i selskaber, vi anser for at være veldrevne, i stedet for at følge med strømmen og alene fokusere på de selskaber eller aktiver, der på et givet tidspunkt er de mest populære.

BLS CAPITAL HAR REBET SEJLENE DE SENESTE ÅR

PERSPEKTIV #3

1. juni 2015

I dette Perspektiv gennemgår vi, hvordan vi i BLS Capital har rebet sejlene i en tid, hvor mange investorer frygter aktiekursfald.

At rebe sejlene er en forsigtighedsforanstaltning blandt sejlere, som ved, at der kan komme kuling eller storm. De er villige til at afgive fart, men de sejler fortsat fremad. Måske kommer stormen ikke.

KÆRE MEDINVESTOR

PERSPEKTIV #2

1. december 2014

Blot 25 mennesker var mødt frem til selskabet MasterCards kapitalmarkedsdag 2014 i Dublin, hvor BLS Capital stillede med porteføljeforvalterne Peter Bundgaard og Anders Lund.

BLS Capital betragter det lave fremmøde ved et åbent arrangement som en fordel for vores langsigtede investering. Det viser, at selskabet ikke bliver fulgt tæt nok af markeds-deltagerne, hvorfor der er potentiale for kursstigninger, når flere får øjnene op for de kvaliteter, vi ser i selskabet.

Historisk set er aktiemarkedet en af menneskehedens vigtigste opfindelser.

PERSPEKTIV #1

1. november 2014

Nok ikke helt på niveau med hjulet, elektriciteten og fysiske penge, men vi er med aktiemarkedet også pænt højt oppe på den hitliste. Der er en grund til, at både store og små selskaber organiserer sig sådan.

Aktiemarkedet og beskyttelse af den private ejendomsret er blandt grundpillerne for markedsøkonomiens vækst og velstandseksplosionen de seneste to hundrede år. Aktier har skabt muligheden for at kanalisere opsparinger til produktive investeringer, som fører til gode afkast uagtet indkomstniveau.

Vores selskaber

Du kan udfylde kontaktformularen her på siden, hvis du ønsker at tilmelde dig vores nyhedsbrev og/eller få tilsendt seneste udgave af bogen ”Vores Selskaber” – hvori du kan læse nærmere om porteføljeselskaberne i BLS Invest.

Ønskes anden information, eller ønsker du at blive kontaktet, bedes du anvende feltet “besked” i kontaktformularen.

KONTAKT OS

Når du trykker ”Send”, giver du os samtykke til at sende dig det bestilte materiale. Du kan i vores persondatapolitik læse mere om hvordan vi behandler dine personoplysninger, samt hvilke rettigheder du har.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.