logo
søgeikon

Om BLS Capital

BLS Capital er under tilsyn af Finanstilsynet og U.S. Securities and Exchange Committee (SEC).

Selskabsoplysninger
BLS Capital Fondsmæglerselskab A/S
Stiftelsesdato: 15. januar 2008.
CVR nummer: 31179580
Revisor: Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
FT nummer: 8190
BLS Capital er omfattet af lov om fondsmæglerselskaber og investeringsservice og -aktiviteter, samt tilknyttet lovgivning.
Regnskab kan fremsendes ved at kontakte os.

Kontaktoplysninger
BLS Capital
Strandvejen 724
2930 Klampenborg
Telefon: +45 45 58 40 20
Telefax: +45 45 58 40 29
Email: info@blscapital.dk

Ledelse
Direktion: Anna Grex

Bestyrelse
Formand Steen Juul Jensen.
Advokat (H) Pernille Backhausen.
Porteføljeforvalter Peter Bundgaard
Porteføljeforvalter Anders Lund

Den samlede bestyrelse træffer beslutninger om selskabets risikostyring, herunder lønpolitik. Mindst en gang om året påser bestyrelsen, at grænserne for risikostyring er overholdt og tilstrækkelige, herunder i forhold til intern kontrol, aflønning, compliance mv.

Kontakt BLS Capital

Du er altid velkommen til at kontakte os i BLS Capital enten telefonisk eller via e-mail, hvad end du har spørgsmål, ønsker information eller bare gerne vil høre mere om os eller Kapitalforeningen BLS Invest.