logo
søgeikon

Investorbreve

Halvårsbrev 2022
26.08.2022
Årets første seks måneder var i den grad præget af usikkerhed og begrænset sigtbarhed for samfund, økonomier og virksomheder verden over. Høj og stigende inflation, stigende renter, fortsatte udfordringer i de globale forsyningskæder, en pandemi, der endnu ikke er overstået og fortsat hærger i Kina, krig, betydelig geopolitisk uro og historisk lav forbrugertillid, gjorde første halvår 2022 til et udfordrende et af slagsen.
Årsbrev 2022
17.02.2023
Efter mange år med lave og faldende renteniveauer blev 2022 et paradigmeskifte i takt med at centralbankerne verden over begyndte at hæve renterne i bestræbelsen på at bekæmpe en historisk høj inflation. Det skete i kølvandet på krig og geopolitisk usikkerhed, skyhøje energipriser (specielt i Europa), historisk lav forbrugertillid og COVID-19 pandemien, der endnu ikke havde sluppet sit tag i det kinesiske samfund. Frygten for en alvorlig recession voksede derfor hos både forbrugere og investorer. Samlet set var det en cocktail, der medførte usædvanligt store udsving på finansmarkederne og faldende priser på de fleste aktivklasser.