logo
søgeikon

Investorbreve

Halvårsbrev 2021
17.08.2021
Det er naturligt at fokusere på, hvilke langsigtede konsekvenser vi kommer til at se som følge af coronavirussen, som trods en massiv indsats fra sundhedsvæsener, regeringer, centralbanker og private virksomheder har vist sig sværere end ventet at få bugt med. Vi kan også godt forstå, hvis nogle undrer sig over, hvorfor aktiekurserne er fortsat med at stige midt under en global sundhedskrise uden fortilfælde i nyere tid.
Årsbrev 2021
14.03.2022
Ganske utraditionelt indleder vi vores Årsbrev for 2021 med vores refleksioner på den kontekst, vi investerer i her i begyndelsen af 2022. To måneder inde i 2022 påbegyndte Rusland en invasion af Ukraine. Allerede inden invasionen havde bekymringer om inflation og renteforøgelser skabt uro på de finansielle markeder, og med krigens udbrud har året haft en begyndelse med kursfald drevet af frygt.