logo
søgeikon

Investorbreve

Halvårsbrev 2020
03.08.2020
Første halvdel af året 2020 har på mange måder været en ekstrem periode, hvorfor vi ekstraordinært også valgte at udgive et kvartalsbrev for første gang siden opstarten af BLS. Udsvingene på aktiemarkedet var historisk store, og i det ekstreme miljø ønskede vi at kommunikere vores oplevelse af situationen og vurdering af fremtiden for vores selskaber til vores medinvestorer. Andet kvartal bød også på store udsving, om end knap så voldsomt – og kurserne var klart opadgående i dette kvartal.
Kvartalsbrev 2020
01.04.2020
Første kvartal har på mange planer været en usædvanlig og ekstrem periode, og vi har derfor også valgt at lave en, for os, usædvanlig kvartalsvis opdatering på perioden siden vores årsbrev, da skriveprocessen af årsbrevet sluttede, inden corona-virus blev et globalt eskalerende problem. Vores verden ændrer sig hastigt i disse tider, og indholdet i dette kvartalsbrev er derfor et udtryk for, hvordan vi i skrivende stund analyserer og vurderer udviklingen.
Årsbrev 2020
01.03.2021
2020 forløb på en måde, som nogen næppe ved årets begyndelse havde kunnet forestille sig. Den globale coronapandemi var årsag til betydeligt stress, både i forhold til den globale økonomi, de finansielle markeder, folkesundheden og de betydelige bekymringer som coronasmitten medførte på alle samfundsniveauer. Trods dette sluttede året med absolutte positive og robuste aktieafkast.