logo
søgeikon

Investorbreve

Halvårsbrev 2018
03.09.2018
Vi i BLS Capital er glade for, at vores selskaber klarer sig godt og står stærkt positioneret til de muligheder og udfordringer, som fremtiden bringer. Vi vurderer, at deres forretninger står til at vinde markedsandele i voksende markeder, hvor stærke konkurrencefordele over for nye og gamle konkurrenter tillader dem at have stigende indtjeningsmarginer og attraktive afkast på den investerede kapital.
Årsbrev 2018
01.03.2019
2018 blev et år på de finansielle markeder præget af større end normale kursudsving, kombineret med noget man godt kan tillade sig at kalde for et politisk cirkus. 2018 bød også på en række omrokeringer i porteføljen, hvor nogle selskaber, som vi har været medejere af i mange år, af forskellige årsager ikke længere er en del af vores porteføljer.