logo
søgeikon

Investorbreve

Halvårsbrev 2008
01.08.2008
Siden etableringen af Specialforeningen BL&S Invest, afdeling Danske Aktier 26. februar 2008 har vi som rådgivere været travlt beskæftiget med at skabe fundamentet for en langsigtet værditilvækst for afdelin- gens medinvestorer. I dette arbejde har det været afgørende at kunne identificere selskaber, der har en forudsigelig og robust forretningsmodel, der er fokuseret på kontinuerlig værdiskabelse. Selskaber, som vi oprigtigt har det godt med, også når markederne er turbulente, som de er i øjeblikket.
Årsbrev 2008
01.04.2009
Vi må konstatere, at vi i 2008 på ingen m de har opnået vores primære mål med vores virksomheds-investeringer, som er at skabe absolutte positive afkast til os selv og vores medinvestorer.
Halvårsbrev 2009
01.09.2009
Det har indtil videre været et særdeles turbulent 2009 overalt i samfundet og ikke mindste på de finansielle markeder. Kursudsvingene på aktiemarkederne har været på ekstreme niveauer, specielt i begyndelsen af 2009, og uden fornuftig kobling til værdien af de børsnoterede selskabers fremtidige pengestrømme.
Årsbrev 2009
01.03.2010
Efter vinter kommer vår, og heldigvis kan vi sammen se tilbage på 2009 med en stor portion glæde. Virksomhederne i BL&S Invests afdelinger kunne over en bred kam i 2009 skabe værditilvækst i form af gode regnskaber med tilhørende frie pengestrømme, trods blæst i den globale økonomi.
Halvårsbrev 2010
02.08.2010
De seneste to år har været uhørt turbulente, men samtidig været en syretest på investeringsfilosofien i BL&S Capital Management. Vi har set vores formue blive halveret i afdeling Danske Aktier på grund af kurs- fald, men også at de medinvestorer som fastholdt deres investeringer, hvilket heldigvis har været stort set alle, i dag godt og vel har vundet det tabte ind igen.
Årsbrev 2010
01.03.2011
Masser af penge, men hvordan kan de anvendes bedst? Det er den lykkelige udfordring, som langt hovedparten af vores porteføljeselskaber står i her i begyndelsen af 2011.
Halvårsbrev 2011
01.09.2011
En stor del af første halvår 2011 har været karakteriseret ved et næsten dagligt mediemæssigt bombardement med negative økonomiske nyheder om astronomiske statslige gældssætninger, arbejdsløshed, svagt privatforbrug, bekymringer for ejendomsmarkederne i blandt andet Kina, USA og Danmark og senest nedjusteringen af den amerikanske kreditværdighed. Siden halvårets af- slutning har der været markant modgang på de globale aktiemarkeder, hvilket også har ramt porte- føljeselskaberne i BLS Invest.
Årsbrev 2011
02.04.2012
Hvad er det for en mærkelig mekanisme, der med mellemrum giver os kollektiv hukommelsestab? Selv om vi alle - gennem hele vores levetid - har oplevet, at opgangsperioder og nedgangs-perioder med usvigelig sikkerhed har afløst hinanden, så kom nedturen i 2008 fuldstændig bag på alle.
Halvårsbrev 2012
03.09.2012
Eksperterne jamrede... imens steg aktierne Første halvår af 2012 blev vi nærmest tæppebombet med triste økonomiske analyser og elendige forudsigelser. Om konsekvenserne af euroens mulige forstående sammenbrud. Om stigende stats- lig gældsætning. Om lavere global økonomisk vækst. Om høj og stigende arbejdsløshed. Om en bekymrende prisudvikling på flere ejendomsmarkeder. Og så videre.
Årsbrev 2012
01.04.2013
2012 blev et godt år for investorerne i Specialforeningen BLS Invest. Det er særdeles tilfredsstillende, at begge afdelinger i Specialforeningen BLS Invest opnåede positive afkast i 2012. Afdeling Danske Aktier opnåede et afkast på 24,3% efter omkostninger, og afdeling Globale Aktier opnåede et afkast på 20,7% efter omkostninger. Det skal bemærkes at det historiske afkast ikke er nogen garanti for fremtidige afkast.
Halvårsbrev 2013
02.09.2013
Et godt BLS halvår – både i Danmark og globalt BLS Invests bestyrelse finder det tilfredsstillende, at begge foreningens afdelinger opnåede pæne positive absolutte afkast i første halvår 2013. BLS Invests afdeling Danske Aktier opnåede et afkast på 9,2 procent efter alle omkostninger, og BLS Invests afdeling Globale Aktier opnåede et afkast på 11,6 procent efter alle omkostninger.
Årsbrev 2013
03.03.2014
Et godt år – både her og der 2013 blev et godt år for afdelingerne i BLS Invest – både i Danmark og globalt. Selvom historiske afkast ikke kan drages som slutning for afdelingernes fremtidige afkast, så er det tilfredsstillende, at begge foreningens afdelinger opnåede pæne positive absolutte afkast i 2013.
Halvårsbrev 2014
01.08.2014
Business as usual hos BLS – endnu et halvår med pæn vækst I første halvdel af 2014 har afdeling Danske Aktier opnået et afkast på 5,8 procent efter omkostninger og inkluderet geninvesteret udbytte, mens OMX Copenhagen Capped har haft et afkast på 17,3 procent. Siden etableringen den 26. februar 2008 har afdelingen opnået et afkast inklusiv geninvesterede udbytter på 88,2 procent efter alle omkostninger.
Årsbrev 2014
02.03.2015
De første mange år i Kapitalforeningen BLS Invest klarede afdelingerne sig hvert år væsentligt og målbart bedre end aktiemarkedet generelt. Resultaterne er skabt gennem anvendelse af en dokumenteret investeringsstrategi, som er vores faste grundlag for udvælgelsen af samtlige højkvalitetsselskaber i porteføljerne. Det har givet gode resultater for langsigtede investorer i afdelingerne. Vi forventer dette vil fortsætte, og investeringsstrategien ligger fast.
Halvårsbrev 2015
03.08.2015
Et godt halvår på mange måder Den positive stemning på de finansielle markeder er fortsat ind i 2015 understøttet af en historisk lempelig pengepolitik fra centralbankerne verden over, en lavere oliepris, en styrket USD samt en solid indtjeningsvækst hos de fleste virksomheder. Det har dog ikke skortet på negative overskifter i den seneste tid. Medierne har særligt fokuseret på usikkerheden omkring en afmatning af den økonomiske vækst i Kina og gældsituationen i Grækenland, hvilket til tider har dikteret udviklingen på aktiemarkederne
Årsbrev 2015
01.03.2016
Vi i BLS Capital kunne i 2015 glæde os over en positiv udvikling for de virksomheder, vi sammen har investeret i. Og endnu mere glædeligt tyder alt på, at selskaberne i vores porteføljer igen i år vil gøre det, de er bedst til: Nemlig at tilpasse sig en verden under stadig forandring med henblik på at maksimere værdiskabelsen til ejerne.
Halvårsbrev 2016
01.08.2016
Vi kan fortsat glæde os over en positiv udvikling og værdiskabelse i de virksomheder, vi sammen har investeret i. Det gælder også for den første halvdel af 2016, selvom aktiekurserne siden januar har været præget af flere stemningsskifter på de finansielle markeder.
Årsbrev 2016
01.03.2017
Vi ser årsbrevet som en af årets store begivenheder, hvor vi kan kommunikere til alle medinvestorer om vores selskabers udvikling, den aktuelle kvalitet af porteføljerne og hvordan vi ser disse positioneret fremadrettet.
Halvårsbrev 2017
01.08.2017
Vi har vanen tro været ved tasterne for med stor glæde at informere jer om, hvordan det går med vores porteføljer, og de selskaber der skal drive værdierne i disse. Og den korte version af dette nyhedsbrev er, at vi har haft et godt første halvår med pæne absolutte afkast baseret på solid fremgang i virksomhedernes forretninger. Og endnu vigtigere så kan vi se tilbage på snart ti år som ”stock-pickers”, og vi er tilfredse med de langsigtede afkast, der er opnået i perioden.
Årsbrev 2017
01.03.2018
Med udgangen af 2017 er der nu gået ti år siden stiftelsen af BLS Invest, og vi kan se tilbage på en tid, hvor aktiemarkederne for størstedelen har været opadgående, på trods af en start med en af historiens største finansielle kriser. Vi er tilfredse med den langsigtede værdiskabelse, som vores medinvestorer har deltaget i, og ser positivt på mulighederne for fortsat at opleve langsigtet positiv værditilvækst.