Afkast – Globale Aktier KL

Indre værdi

Interval: til

Afdelingens beviser er á nominelt 1.000 kr. per investeringsandel. Afdeling Globale Aktier KL blev etableret 30. september 2008 og er børsnoteret på Nasdaq Copenhagen. Aktuelle handelskurser og indre værdi kan ses her.

Afkast

Afkast for afdeling Globale Aktier KL opdateres månedsvist. Senest opdateret den 30. april 2021.

BLS Invest – afdeling Globale Aktier KL
Periode Afkast* Markedsafkast** Forskel
2008 (fra 30. sept.) -18,6 % -21,3 % 2,7 %
2009 35,2 % 26,5 % 8,7 %
2010 22,6 % 20,0 % 2,6 %
2011 2,2 % -4,7 % 6,9 %
2012 20,7 % 14,5 % 6,2 %
2013 24,6 % 17,5 % 7,1 %
2014 5,5 % 18,5 % -13,0 %
2015 16,3 % 9,0 % 7,3 %
2016 10,2 % 10,7 % -0,5 %
2017 21,1 % 8,9 % 12,2 %
2018 3,8 % -4,6 % 8,4 %
2019 30,9 % 29,2 % 1,7 %
2020 2,9 %  6,3 % -3,4 %
2021 11,8 % 10,9 % 0,9 %
Seneste tre år, p.a. 14,8 % 13,5 % 1,3 %
Seneste fem år, p.a. 16,8 % 12,7 % 4,1 %
Seneste ti år, p.a. 14,3 % 11,5 % 2,8 %
Siden etablering, p.a. 14,2 % 10,4 % 3,8 %
Siden etablering 430,6 % 246,4 % 184,2 %

*) Afkast er efter omkostninger og inkl. geninvesteret udbytte. **) Markedsafkastet er indtil 1. januar 2011 MSCI World indekset og siden 1. januar 2011 MSCI All Countries World indekset, begge inkl. geninvesteret udbytte.

Afdelingen blev etableret 30. september 2008. Afkastet er justeret for, at andelenes nominelle værdi den 9. september 2009 blev ændret fra 50.000 kr. til 1.000 kr.

Husk, at historiske afkast ikke er nogen garanti for fremtidige afkast. For at læse mere om vores afkast, klik her.