Afkast – Globale Aktier

Indre værdi

Interval: til

Afdelingens beviser er á nominelt 1.000 kr. per investeringsandel. Afdeling Globale Aktier blev etableret 30. september 2008 og er børsnoteret på NASDAQ OMX København. Aktuelle handelskurser og indre værdi kan ses her.

Afkast

Afkast for afdeling Globale Aktier opdateres månedsvist. Senest opdateret den 31. december 2017.

BLS Invest – afdeling Globale Aktier
Periode Afkast* Markedsafkast** Forskel
2008 (fra 30. sept.) -18,8 % -21,3 % 2,5 %
2009 35,7 % 26,5 % 9,2 %
2010 22,6 % 20,0 % 2,6 %
2011 2,2 % -4,7 % 6,9 %
2012 20,7 % 14,5 % 6,2 %
2013 24,6 % 17,5 % 7,1 %
2014 5,5 % 18,5 % -13,0 %
2015 16,3 % 9,0 % 7,3 %
2016 10,2 % 10,7 % -0,5 %
2017 21,1 % 8,9 % 12,2 %
Siden etablering 239,5 % 138,4 % 101,1 %
Siden etablering, p.a. 14,1 % 9,8 % 4,3 %
Seneste tre år 55,1 % 31,4 % 23,7 %
Seneste tre år, p.a. 15,8 % 9,5 % 6,3 %
Seneste fem år 103,9 % 82,9 % 21,0 %
Seneste fem år, p.a. 15,3 % 12,8 % 2,5 %
Seneste syv år 151,5 % 99,5 % 52,0 %
Seneste syv år, p.a. 14,1 % 10,4 % 3,7 %

*) Afkast er efter omkostninger og inkl. geninvesteret udbytte. **) Markedsafkastet er indtil 1. januar 2011 MSCI World indekset og siden 1. januar 2011 MSCI All Countries World indekset, begge inkl. geninvesteret udbytte.

Afdelingen blev etableret 30. september 2008. Afkastet er justeret for, at andelenes nominelle værdi den 9. september 2009 blev ændret fra 50.000 kr. til 1.000 kr.

Husk, at historiske afkast ikke er nogen garanti for fremtidige afkast. For at læse mere om vores afkast, klik her.