Afkast – Globale Aktier Akk.

Indre værdi

Afdelingens beviser er á nominelt 1.000 kr. per investeringsandel. Afdeling Globale Aktier Akk. blev etableret den 28. november 2014 og er børsnoteret på Nasdaq Copenhagen. Afdelingen er ikke udbyttebetalende. Aktuelle handelskurser og indre værdi kan ses her.

Afkast
Afkast for afdeling Globale Aktier Akk. opdateres månedsvist. Senest opdateret den 30. april 2021.

BLS Invest – afdeling Globale Aktier Akk.
Periode Afkast*
Markedsafkast** Forskel
2014 (fra 28. nov.) -1,4 % 0,8 % -2,2 %
2015 16,4 % 9,0 % 7,4 %
2016 9,5 % 10,7 % -1,2 %
2017 21,6 % 8,9 % 12,7 %
2018 3,0 % -4,6 % 7,6 %
2019 32,8 % 29,2 % 3,6 %
2020 2,4 % 6,3% -3,9 %
2021 12,7 % 10,9 % 1,8 %
Seneste tre år, p.a. 15,1 % 13,5 % 1,6 %
Seneste fem år, p.a. 17,2 % 12,7 % 4,5 %
Siden etablering, p.a. 14,7 % 10,7 % 4,0 %
Siden etablering 141,3 % 92,5 % 48,8 %

*) Afkast er efter omkostninger **) Markedsafkastet er MSCI All Countries World indekset, inkl. geninvesteret udbytte.

Afdelingen blev etableret den 28. november 2014.

Husk, at historiske afkast ikke er nogen garanti for fremtidige afkast. For at læse mere om vores afkast, klik her.