Globale Aktier Akk.

Afdeling Globale Aktier Akk.
Afdelingens mål er at skabe et attraktivt, langsigtet afkast efter omkostninger, der er bedre end markedsafkastet på tre til fem års sigt.

Det er afdelingens strategi at investere i en koncentreret, global aktieportefølje på typisk 25-30 børsnoterede selskaber. Du kan se den senest offentliggjorte liste over vores globale selskaber her.

Udvælgelsen af selskaberne til afdelingen sker på baggrund af en vurdering af selskabernes langsigtede risikojusterede afkastpotentiale. Investeringer i selskaber er således ikke baseret på deres vægt i diverse markedsindeks, og afdelingen skeler ikke til noget benchmark.

På grund af vores fokuserede strategi og for at forblive i stand til at investere i smallcap segmentet, har vi et loft på de globale porteføljer på tre milliarder USD.

Afdeling Globale Aktier Akk. er børsnoteret på Nasdaq Copenhagen A/S. Afdelingen kan benyttes til investering af midler i virksomhedsskatteordningen (VSO), pensionsmidler og selskabsmidler (A/S, ApS m.m.). For skattemæssige forhold opfordrer vi dig til at kontakte din revisor.