Fakta om Danske Aktier

ISIN DK0060188902
Startdato 26. februar 2008
Indre værdi 1601,78
Udbytte Afdelingen betaler udbytte
Emissionstillæg 0,15%
Indløsningsfradrag 0,15%
Udbytte for 2018 306 kr. pr. andel

Faktaark for afdeling Danske Aktier kan ses her.