Fakta om Danske Aktier

ISIN DK0060188902
Startdato 26. februar 2008
Indre værdi 1679,28
Udbytte Afdelingen betaler udbytte
Emissionstillæg 0,10%
Indløsningsfradrag 0,10%
Udbytte for 2019 107 kr. pr. andel

Faktaark for afdeling Danske Aktier kan ses her.