Fakta om Danske Aktier KL

ISIN DK0060188902
Startdato 26. februar 2008
Indre værdi 1704,44
Udbytte Afdelingen betaler udbytte
Emissionstillæg 0,10%
Indløsningsfradrag 0,10%
Udbytte for 2020 283 kr. pr. andel

Faktaark for afdeling Danske Aktier KL kan ses her.