Afkast – Danske Aktier KL

Indre værdi

Interval: til

Afdelingens beviser er á nominelt 1.000 kr. per investeringsandel. Afdeling Danske Aktier KL blev etableret den 26. februar 2008 og er børsnoteret på Nasdaq Copenhagen. Aktuelle handelskurser og indre værdi kan ses her.

Afkast
Afkast for afdeling Danske Aktier KL opdateres månedsvist. Senest opdateret den 30. april 2021.

BLS Invest – afdeling Danske Aktier KL
Periode Afkast* Markedsafkast** Forskel
2008 (fra 26. feb) -42,8 % -45,4 % 2,6 %
2009 58,8 % 38,5 % 20,3 %
2010 34,6 % 25,2 % 9,4 %
2011 -8,7 % -19,9 % 11,2 %
2012 24,3 % 23,8 % 0,5 %
2013 28,1 % 38,3 % -10,2 %
2014 5,3 % 17,2 % -11,9 %
2015 32,4 % 30,8 % 1,6 %
2016 -1,7 % 3,2 % -4,9 %
2017 15,0 % 16,8 % -1,8 %
2018 8,2 % -7,5 % 15,7 %
2019 30,8 % 26,7 % 4,1 %
2020 17,9 %  29,4 % -11,5 %
2021 12,3 % 8,5 % 3,8 %
Seneste tre år, p.a. 19,3 % 17,2 % 2,1 %
Seneste fem år, p.a. 17,6 % 15,3 % 2,3 %
Seneste ti år, p.a. 15,3 % 15,3 % 0,0 %
Siden etablering, p.a. 13,4 % 11,0 % 2,4 %
Siden etablering 425,6 % 295,1 % 130,5%

*) Afkast er efter omkostninger og inkl. geninvesteret udbytte. **) Markedsafkast er OMX Copenhagen Capped indekset, inkl. geninvesterede udbytter.

Afdelingen blev etableret den 26. februar 2008. Afkastet er justeret for, at andelenes nominelle værdi den 9. september 2009 blev ændret fra 50.000 kr. til 1.000 kr.

Husk, at historiske afkast ikke er nogen garanti for fremtidige afkast. For at læse mere om vores afkast, klik her.