Afkast – Danske Aktier

Indre værdi

Interval: til

Afdelingens beviser er á nominelt 1.000 kr. per investeringsandel. Afdeling Danske Aktier blev etableret den 26. februar 2008 og er børsnoteret på NASDAQ OMX København. Aktuelle handelskurser og indre værdi kan ses her.

Afkast
Afkast for afdeling Danske Aktier opdateres månedsvist. Senest opdateret den 31. december 2017.

BLS Invest – afdeling Danske Aktier
Periode Afkast* Markedsafkast** Forskel
2008 (fra 26. feb) -42,8 % -45,4 % 2,6 %
2009 58,8 % 38,5 % 20,3 %
2010 34,6 % 25,2 % 9,4 %
2011 -8,7 % -19,9 % 11,2 %
2012 24,3 % 23,8 % 0,5 %
2013 28,1 % 38,3 % -10,2 %
2014 5,3 % 17,2 % -11,9 %
2015 32,4 % 30,8 % 1,6 %
2016 -1,7 % 3,2 % -4,9 %
2017 15,0 % 16,8 % -1,8 %
Siden etablering 180,4 % 140,2 % 40,2 %
Siden etablering, p.a. 11,0 % 9,3 % 1,7 %
Seneste tre år 49,7 % 57,8 % -8,1 %
Seneste tre år, p.a. 14,4 % 16,4 % -2,0 %
Seneste fem år 102,0 % 155,7 % -53,7 %
Seneste fem år, p.a. 15,1 % 20,7 % -5,6 %
Seneste syv år 129,3 % 153,6 % -24,3 %
Seneste syv år, p.a. 12,6 % 14,2 % -1,6 %

*) Afkast er efter omkostninger og inkl. geninvesteret udbytte. **) Markedsafkast er OMX Copenhagen Capped indekset, inkl. geninvesterede udbytter.

Afdelingen blev etableret den 26. februar 2008. Afkastet er justeret for, at andelenes nominelle værdi den 9. september 2009 blev ændret fra 50.000 kr. til 1.000 kr.

Husk, at historiske afkast ikke er nogen garanti for fremtidige afkast. For at læse mere om vores afkast, klik her.