Danske Aktier

Afdeling Danske Aktier
Afdelingens mål er at skabe et attraktivt, langsigtet afkast efter omkostninger, der er bedre end markedsafkastet på tre til fem års sigt.

Det er afdelingens strategi at investere i en koncentreret portefølje på typisk 10-15 selskaber, der er børsnoterede i Danmark. Du kan se den senest offentliggjorte liste over selskaberne her.

Udvælgelsen af selskaberne til afdelingen sker på baggrund af en vurdering af selskabernes langsigtede risikojusterede afkastpotentiale. Investeringer i selskaber er således ikke baseret på deres vægt i diverse markedsindeks, og afdelingen skeler ikke til et benchmark.

Du bør være opmærksom på, at BLS Capital anser en forvaltet dansk aktieportefølje på tre milliarder kr. som optimal, og at der derfor kan opstå en situation, hvor BLS Invest, afdeling Danske Aktier vil lukke for emission i afdelingen for at beskytte eksisterende investorer. Indløsning vil altid kunne finde sted.

Afdeling Danske Aktier er børsnoteret på Nasdaq Copenhagen A/S og er udbyttebetalende. Der er dog mulighed for at indgå aftale om automatisk geninvestering af eventuelle udbytter. Afdelingen kan benyttes til investering af frie midler, pensionsmidler og selskabsmidler (A/S, ApS m.m.). For skattemæssige forhold opfordrer vi dig til at kontakte din revisor.