Om BLS Capital

BLS Capital er et fondsmæglerselskab, som blev stiftet i januar 2008. Selskabet blev stiftet ud fra et ønske om at skabe et investeringshus med fokus på de langsigtede investeringer i solide børsnoterede selskaber med det formål at skabe attraktive risikojusterede afkast. Drivkrafterne bag BLS Capital er partnere og porteføljeforvaltere Peter Bundgaard og Anders Lund.

Du kan læse mere om vores investeringsteam og investeringsfilosofi her.

BLS Capital er under tilsyn af Finanstilsynet og U.S. Securities and Exchange Committee (SEC).

Selskabsoplysninger
BLS Capital Fondsmæglerselskab A/S
Stiftelsesdato: 15. januar 2008.
CVR nummer: 31179580
Revisor: Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
FT nummer: 8190
BLS Capital er omfattet af lov om finansiel virksomhed og tilknyttet lovgivning.
Regnskab kan fremsendes ved at kontakte os.

Kontaktoplysninger
BLS Capital
Egebækvej 98
2850 Nærum
Telefon: +45 45 58 40 20
Telefax: +45 45 58 40 29
Email: info@blscapital.dk

Ledelse
Direktion: Christian Bindslev

Bestyrelse
Steen Juul Jensen, formand.
Advokat (H) Pernille Backhausen.
Porteføljeforvalter Peter Bundgaard
Porteføljeforvalter Anders Lund

Den samlede bestyrelse træffer beslutninger om selskabets risikostyring, herunder lønpolitik. Mindst en gang om året påser bestyrelsen, at grænserne for risikostyring er overholdt og tilstrækkelige, herunder i forhold til intern kontrol, aflønning, compliance mv.