Seneste nyt

25 marts 2021 – Årsmøde 2021

Grundet af den exceptionelle situation og regeringens påbud vedrørende Covid-19, afholdes der ikke årsmøde den 20. april i forbindelse med den ordinær generalforsamling i Kapitalforeningen BLS Invest. Årsmødet er foreløbigt rykket til den 31. august og den 1. september 2021.

Udbytte for 2020

Foreløbige udlodninger pr. investeringsandel er 283 kr. i BLS Invest afdeling Danske Aktier KL og 148 kr. i BLS Invest afdeling Globale Aktier KL.
Læs fondsbørsmeddelelsen her. Udbetaling af udbytter forventes at blive udbetalt til investorerne den 26. januar 2021.

Tilmelding til automatisk geninvestering af udbytter kan ske ved indsendelse af denne blanket.

Halvårsbrev for 2020

I brevet giver vi en status på porteføljerne, hvor det fremgår at vi fortsat er optimistiske for en fastholdelse af det flerårige værdiskabelsespotentiale i de selskaber vi og vores medinvestorer er langsigtede medejere af, også selvom den kortsigtede udvikling er genstand for betydelig usikkerhed grundet følgerne af Covid-19.
De langsigtede afkast for foreningens afdelinger lever op til målsætningen om at skabe langsigtede, absolutte afkast, der er bedre end det såvel mest sammenlignelige aktiemarked, samt lignende foreninger og med en begrænset risiko. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast. Du kan læse brevet her.

Ekstra Årsmøde 2020

BLS Capital afholder et ekstra årsmøde den 1. september med start kl. 16.30. Dørene åbner kl. 16.00. Grundet en stor interesse for årsmødet den 2. september, som nu er lukket for tilmelding, bliver der afholdt et ekstra årsmøde den 1. september i håb om at alle interesseret får mulighed for at deltage i årsmødet 2020.

Årsmødet bliver afholdt hos Moltkes Palæ, Dronningens Tværgade 2, 1302 København K.

Årsmødet giver anledning for nuværende investorer samt interesserede til at få et indblik i rådgivers investeringsfilosofi, selskabsvalg samt andre relevante emner.

Vi håber at se så mange af vores medinvestorer og potentielle investorer som muligt.

Tilmelding til årsmødet og reservation af parkering for medinvestorer i BLS Invest sker på investorportalen ved brug af nemid eller på mailadresse npa.info@nykredit.dk. For ikke medinvestorer kan tilmelding ske på info@blscapital.dk.
Tilmelding skal ske senest den 21. august.

Årsmøde 2020

BLS Capital afholder årsmøde onsdag den 2.september kl.16.30. Dørene åbner kl. 16.00.

Årsmødet bliver afholdt hos Moltkes Palæ, Dronningens Tværgade 2, 1302 København K.

Årsmødet giver anledning for nuværende investorer samt interesserede til at få et indblik, i vores investeringsfilosofi, selskabsvalg samt andre relevante emner.

Vi håber at se så mange af vores medinvestorer og potentielle investorer som muligt.

Tilmelding til årsmødet og reservation af parkering for medinvestorer i BLS Invest sker på investorportalen ved brug af nemid eller på mailadresse npa.info@nykredit.dk. For ikke medinvestorer kan tilmelding ske via førnævnte mailadresse. Tilmelding skal ske senest den 21. august.

I forbindelse med afviklingen af årsmødet følger BLS Capital i samarbejde med Moltkes Palæ udviklingen af COVID-19, og det har vores højeste prioritet at kunne afvikle årsmødet i sikre rammer, hvor vi naturligvis følger alle anbefalinger fra myndighederne. På baggrund af det nuværende forsamlingspåbud kan vi blive nødsaget til at begrænse antallet af tilmeldinger.

Kvartalsbrev 2020 og årsbrev 2019 fra BLS Capital

Grundet de ekstraordinære begivenheder i årets første tre måneder, har vi helt usædvanligt – og for første gang – valgt at udarbejde et kvartalsbrev til vores medinvestorer, som vi udsender sammen med vores årsbrev for 2019. Første kvartal af 2020 har på mange måder været en ekstrem periode på de finansielle markeder og i vores samfund. Udarbejdelsen af vores årsbrev blev afsluttet inden coronavirus blev et globalt problem, der ramte vores hverdag såvel som aktiemarkederne.

Læs Kvartalsbrevet for 2020 her

Læs Årsbrevet for 2019 her

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Kapitalforeningen BLS Invest

Henset til det udstedte forsamlingsforbud og øvrige anbefalinger fra sundhedsmyndigheder for at hindre smittespredning i forbindelse med COVID-19, henstiller BLS Invest til sine investorer at udøve deres investorrettigheder uden at møde fysisk op til generalforsamlingen, men i stedet afgive deres stemme via fuldmagt til bestyrelsen eller ved instruktionsfuldmagt. Stemmeafgivelse kan ske på investorpor-talen via følgende link BLS Invest/investorportalen

Læs indkaldelsen her

Meddelelse fra BLS

Vi sender jer en kort besked fra BLS i disse dage, hvor uro rammer dagligdagen og aktiemarkederne omkring os. BLS’ forvaltningsteam er fuldt fokuserede på at forvalte aktieporteføljerne, og vi er optaget af at forstå de implikationer, som det har på driften i vores selskaber verden over.

Læs den fulde meddelelse her.

BLS Invest lancerer ny afdeling
Den 5. februar 2020 lancerede BLS Invest en akkumulerende afdeling for Danske Aktier, BLS Invest Danske Aktier Akk. (fondskode DK0061143260). Andele i BLS Invest Danske Aktier Akk. forventes optaget til handel på børsen (Nasdaq Copenhagen) med første handelsdag den 9. marts 2020.
Den nye afdeling Danske Aktier Akk. følger samme strategi og filosofi som den nuværende afdeling Danske Aktier KL og har ligeledes identisk portefølje.

Læs mere om den nye afdeling her.

Udbytte for 2019
Den 28. januar 2020 blev der udbetalt udbytte i BLS Invest for 2019. Udlodninger pr. investeringsandel var 107 kr. i BLS Invest afdeling Danske Aktier KL og 183 kr. i BLS Invest afdeling Globale Aktier KL.

Læs fondsbørsmeddelelsen her.

Ændring af emissions- og indløsningssatser
Per 2. januar 2020 er emission- og indløsningssatser for alle tre afdelinger i BLS Invest ændret og nedsættes som beskrevet i følgende:

Danske Aktier KL nedsættes fra 0,15% til 0,10%
Globale Aktier KL nedsættes fra 0,30% til 0,25%
Globale Aktier Akk nedsættes fra 0,30% til 0,25%

Halvårsbrev for 2019
Vores halvårsbrev for 2019 er blevet udsendt. I brevet giver vi en status på porteføljerne, hvor vi fremhæver den positive udvikling i vores selskaber og kan glædeligt berette at vores selskaber viser god form og høj kvalitet. I brevet kan du blandt andet læse om vores anskuelse af teknologisk innovation, og hvordan det kan skabe medvind for blandet andet vores selskaber. Vi tager et dyk ned i de fire speditører vi er medejere af samt eksponeringen til det stærkt voksende asiatiske middelklasse. Vi beretter også om vores udnyttelse af Mr. Markets humørudsving. Du kan læse brevet her.

Ændring af emissions- og indløsningssatser
Per 12. marts 2019 er emission- og indløsningssatser for alle tre afdelinger i BLS Invest ændret og nedsættes som beskrevet i følgende:
Danske Aktier KL nedsættes fra 0,40% til 0,15%
Globale Aktier KL nedsættes fra 0,40% til 0,30%
Globale Aktier Akk nedsættes fra 0,40% til 0,30%

Generalforsamling og Årsmøde 2019
Årets generalforsamling i BLS Invest afholdes onsdag den 24. april kl. 16.00. Efterfulgt af generalforsamlingen har BLS Capital igen i år fornøjelsen af, at invitere til årsmøde med start kl. 16.30.

Årsmødet giver anledning for nuværende investorer samt interesserede til at få et indblik, i vores investeringsfilosofi, selskabsvalg samt andre relevante emner.
Vi håber at se så mange af vores medinvestorer, som muligt – og man er som tidligere velkommen til at medbringe gæster, der kunne have interesse.

Tilmelding til årsmødet kan ske her mens tilmelding til generalforsamlingen udsendes til medinvestorer i slutningen af marts 2019 og sker særskilt til BLS Invest.