Information

I BLS Capital lægger vi vægt på en grundig information til vores medinvestorer og andre interessenter.

Kvalitet frem for kvantitet
Vi satser dog på kvalitet frem for kvantitet. Vi ønsker ikke, at vores medinvestorer drukner i ugebreve eller daglige opdateringer om udviklingen på aktiemarkedet. Vi vil heller ikke bruge penge på dyre, glittede magasiner. Vi vil hellere informere professionelt og omhyggeligt om de selskaber, vi investerer i, og om de afkast, vi skaber.

BLS Capital vil hellere bruge tid på at udarbejde information af høj kvalitet end på at udarbejde materiale med mange billeder, indviklede grafer og tomme kalorier.

Rapporter
Vi udsender en halvårs- og årsrapport sammen med et brev til alle vores medinvestorer. Derudover udarbejder vi fra tid til anden synspunkter og kommentarer, som interesserede medinvestorer eller andre frit kan få tilsendt eller abonnere på, ligesom vi hvert år udsender bogen “Vores Selskaber”, der nærmere beskriver de selskaber, vi har valgt at investere i.

Endvidere lægger vi stor vægt på personlig kommunikation, og vi står altid til rådighed for såvel eksisterende som potentielle medinvestorer.