Visa

Verdens største betalingsnetværk, med en markedsværdi på ikke mindre end 255 milliarder dollars, har fortsat masser af vækstpotentiale. Og samtidig ser vi indtjeningen blive løftet til nye højder i de kommende år i takt med, at den opkøbte medlemsejede europæiske forretning bliver integreret.

Visa er verdens største betalingsnetværk, men størrelse er heldigvis ingen forhindring for yderligere vækst – tværtimod er den globale skala netop en fordel. Gennem vores ejerskab af Visa og Mastercard er vi medejere af verdens to største betalingsnetværk, omend Visa er markant større end Mastercard i dag.

I 2016 overtog Visa ejerskabet af den europæiske del af forretningen, der tidligere har været en selvstændig og medlemsejet forretning. Overtagelsen skete til en pris på omkring 20 milliarder amerikanske dollars, og selvom dette unægteligt er en stor sum, forventer vi, at den langsigtede værdiskabelse ved at kunne inkludere Europa i den globale forretning er markant mere værd. Integrationen af den europæiske forretning er gået stærkere, end forventet ved fusionstidspunktet. Der er en lang række kundekontrakter fra det tidligere ejerskab, der skal genforhandles, og der skal ligeledes investeres mere i forretningsudviklende tiltag. Rentabiliteten i Visa Europa forventes at blive hævet markant under den globale paraply.

Visas kunder er de mere end 13.000 kortudstedende banker, og altså ikke med den endelige kortbruger, og de har således ingen risiko forbundet med kreditporteføljer, manglende betalingsevne hos forbrugeren eller lignende. Det er den udstedende institution, der bærer risikoen, mens Visa i sit samarbejde med bankerne giver adgang til et globalt betalingsnetværk, der kan anvendes hos mere end 44 millioner butikker verden over i mere end 200 lande. Der er mere end tre milliarder udstedte Visa-kort.

Strategien hos Visa går blandt andet på at øge antallet af steder, hvor Visas kort kan bruges, og som et led i dette, har Visa, ligesom Mastercard, haft fokus på at gøre det lettere i særligt udviklingslande, eksempelvis Indien, at kunne bruge et Visakort. Som led i dette har Visa haft fokus på udviklingen af mobile løsninger, da det gør opsætningen og anvendeligheden for butiksejere lettere.

På samme tid er det et strategisk fokuspunkt at udvikle, hvilke betalingsformer der kan processeres. Dette kan for eksempel være betalinger fra butikker til leverandører – det såkaldte business-to-business marked – hvor betalingsnetværkene ikke har haft deres primære fokus tidligere. Herigennem øger Visa sit potentielle marked markant, og det åbner for yderligere muligheder for langsigtet værdiskabelse, da betalinger mellem forretninger i et måske overraskende omfang ikke har været elektronisk, men med brug af fakturaer og andet, hvor konkrete bankoverførsler har været standarden. Under 30 procent af virksomhedsoverførsler estimeres således at være elektroniske i dag.

Online-betalinger er ligeledes et fokuspunkt. Dette blandt andet fordi onlinebetalinger vokser hurtigere end generelle forbrugsbetalinger, og en markant højere andel af disse foregår elektronisk. Oven i dette er betalingen til Visa endda også højere, da de typisk er forbundet med flere serviceydelser, som blandt andet at mindske risikoen for uberettigede betalinger eller anden svindel. Ved betalinger foretaget fysisk, som i en butik, har Visa en omsætning på omkring 15 cent per dollar i transaktionsbeløb – ved digitale betalinger er dette næsten tre gange så stort, nemlig 43 cents.

Værdiskabelsen i de globale netværk er enormt høj. De faste omkostninger ved disse netværk er høje, mens omkostninger for de enkelte transaktioner er så godt som nul. Med en årlig fremgang i antallet af transaktioner på mere end 10 procent, og en forventet årlig fremgang i omsætningen på 13-14 procent bør dette føre til betydelig indtjeningsfremgang over de kommende år. Målsætningen fra ledelsen er en fremgang i indtjening per aktie på op imod 20 procent. Dette finder vi opnåeligt. Driftsindtjeningen per omsætningskrone er i dag omkring 65 procent, men forventes at øges i takt med omsætningsvæksten. Det underliggende afkast på den investerede kapital er således mere end 100 procent, om end det rapporterede tal er lavere grundet regnskabsmæssig indregning af immaterielle aktiver efter overtagelsen af Visa Europa, samt stiftelsen af Visa.

Eftersom Visa og Mastercard, er de eneste globale netværk, er de attraktive samarbejdspartnere, når udviklere af betalingssoftware prøver at finde på nye og bedre betalingsløsninger. Hvis ikke disse nye løsninger kan anvende de to ledende betalingskort vil det udelukke en lang række forbrugere, og dermed være en yderst begrænsende faktor for den potentielle udbredelse af løsninger. Derfor har spillere som PayPal og Apple – sikkert modvilligt – inkluderet Visa og Mastercard i forbindelse med deres udvikling af løsninger. Vi ser ikke mange langsigtede trusler mod Visa, men de altoverskyggende trusler er, og forbliver, eventuelle brud på IT-sikkerheden samt eventuel regulering.

Det står øverst på ledelsens prioriteter fortsat at investere i netop sikkerhed, og det finder vi betryggende i en tid, hvor andre industrier i flere omgange i løbet af de seneste år har rapporteret om hackere, der har stjålet en lang række følsomme oplysninger. Mere end hver tredje omkostningskrone i Visa går til teknologisk udvikling. Visa er hjulpet af, at de begrænser mængden af data forbundet til den enkelte transaktion, således at transaktionsnumrene og informationer tilknyttet denne ikke kan spores til individer og konti uden adgang til Visas fulde system.

Visa øger kontinuerligt deres samarbejdsaftaler med eksempelvis hotel- og restaurantkæder, hvor de udsteder såkaldte ”co-brands” kort, ligesom det også ses hos kreditkortudstederen American Express. Dette udvider måden, hvorpå forbrugere kan få adgang til Visas kort, og giver samtidig kortholderen mulighed for at opspare bonuspoint hos blandt andet Starbucks og dele af hotelkæden Marriotts loyalitetsprogrammer. Visa har i dag mere end 800 samarbejdspartnere til disse co-brands.

Topchef hentet i bestyrelsen – med erfaring fra American Express

Vi anser ledelsen i Visa som kompetent. Administrerende direktør Alfred Kelly har nu været direktør i omkring et års tid, og finansdirektør Vasant Prabhu har været i stillingen siden 2015. Ledelse går dog dybere end alene det øverste ledelseslag, og på landeniveau har lederne i gennemsnit været hos Visa i mere end 10 år. Dette anser vi som en styrke i en forretning, hvor længerevarende kundeforhold er normen og erfarne ledere har således god mulighed for at vedligeholde disse forhold grundet deres kendskab til kunderne og deres forretninger og historie. Alfred Kelly var bestyrelsesmedlem i Visa inden han blev direktør, da den tidligere direktør, Charles Scharf, meldte sin afgang i efteråret 2016. Før dette havde Alfred Kelly i mange år en ledende rolle hos American Express, og var i en periode anset som en potentiel ny administrerende direktør.

Balancen i Visa har altid været konservativ, og kontantbeholdningen har været større end den udestående gæld. Ved overtagelse af Visa Europa ændrede dette sig, da størstedelen af summen var gældsfinansieret. Gælden udgør dog fortsat alene omkring et halvt års driftsindtjening før af- og nedskrivninger, og med tanke på stabiliteten og profitabiliteten i forretningsmodellen finder vi på ingen måde dette højt. Visa har en såkaldt pengestrømskonvertering på omkring 90 procent, hvilket betyder, at så godt som hele den årlige indtjening bliver konverteret til frie pengestrømme, hvoraf størstedelen bliver udbetalt til medejerne gennem såvel udbytter som aktietilbagekøb.

Det totale direkte afkast er således omkring fire procent, og vi forventer at udbyttet vil vokse i takt med indtjeningen, og at ledelsen fortsat vil være disciplineret i deres aktietilbagekøb. Aktietilbagekøb er værdiskabende for tilbageblivende aktionærer, såfremt disse foretages til priser under selskabets fundamentale værdi, hvilket vi anser det som tilfældet hos Visa. Fra 2011 til 2016 distribuerede Visa i alt mere end 30 milliarder dollars til sine ejere. Til sammenligning er markedsværdien i dag omkring 255 milliarder dollars.

Med ejerskab af Visa og Mastercard er vi medejere af en kombineret markedsandel på mere end 85 procent af transaktioner på globalt plan uden for Kina. Vi forventer, at vækstraterne kan holdes på det nuværende niveau på omkring 13-14 procent i en anskuelig fremtid, og grundet de store skalafordele og det lave investeringsbehov er dette en yderst attraktiv vækst. De årlige frie pengestrømme udgør omkring fire procent af Visas markedsværdi, og da disse forventes at vokse i takt med den årlige indtjeningsvækst på knap 20 procent, er det i vores optik en attraktiv prissætning. Vi ser således frem til at tage del i Visas fremtidige værdiskabelse, og smiler altid, når vi på vores rejser ser Visa logoet på betalingsterminaler over hele verden. På beløbet? – ja, tak.