S&P Global

Virksomheden hentede i 2013 for første gang en CEO uden for McGraw familien, og Douglas L. Peterson har formået at løfte en ellers udmærket indtjeningsmargin til nye og imponerende højder. Grundlæggende skiller S&P Global sig ud ved, at virksomheden har en markedsposition, så stærk, som det kun er ganske få virksomheder på kloden forundt.

Anvendelse af gæld anses ofte som en attraktiv måde at finansiere forretningsudvidelser eller dele af den daglige drift, og ligesom individer, leder virksomheder også efter de bedste lånevilkår. For at opnå dette er det næsten en nødvendighed for virksomheder at få en blåstempling fra S&P Global, eller fra Moody’s, som vi også er medejere af.

S&P Globals historie startede tilbage i 1860, hvor Henry Varnum Poor startede med at lave investeringsguides over de amerikanske jernbaner til investorer. Gennem flere virksomhedssammenslutninger og opkøb endte Standard & Poors med at blive en del af McGraw-Hill i 1966. Det ændrede sig i 2013, da dele af McGraw-Hill blev solgt fra. Her blev McGraw-Hill Financial udskilt til det, der siden 2016 har gået under navnet S&P Global. S&P Global er sammen med Moody’s, markedsdominerende inden for kreditvurderinger. Tidligere bestod forretningen også af en, i vores øjne, mindre attraktiv aktivitet inden for udgivelse af undervisningsmateriale og andre bøger.

Opkøb, frasalg og virksomhedssammenslutninger har fyldt en del af S&P Globals historie. Det gør det i og for sig også i dag.

Når virksomheder skal foretage opkøb af andre virksomheder, kommer de formentlig til S&P Global for at få en kreditvurdering fra S&P Ratings, der er S&P Globals kreditvurderingsbureau. Selvom kreditvurderinger i forbindelse med virksomhedstransaktioner udgør en stor del af omsætningen i Ratings, kommer størstedelen i forbindelse med gældsudstedelser til finansiering af den normale forretningsdrift i virksomhederne. Ratings omsatte i 2017 for knap tre milliarder amerikanske dollars, svarende til knap halvdelen af S&P Globals totale omsætning. Ratings er en yderst profitabel division, hvor man de seneste fem år har formået at hæve driftsindtjeningsmarginen fra 40 til næsten 54 procent. Ligesom for Moody’s skal S&P Ratings høje profitabilitet blandt andet findes i de besparelser på finansieringsomkostninger som en kreditvurdering har for en gældsudsteder, da dette giver evnen til løbende at hæve priserne med tre til fire procent om året. Stordriftsfordelene hos S&P Ratings er betydelige, når samme gældudsteder skal udstede yderligere gældsfordringer og bidrager således til de imponerende indtjeningsmarginaler.

Ekstern hentet topchef har leveret fremragende

Et forventet stigende brug af gældsudstedelser, i stedet for banklån, vil have en positiv effekt på S&P Global Ratings, der sidder på 40 procent af det totale kreditvurderingsmarked. Dette er specielt gældende udenfor USA, hvor virksomhedsobligationer ikke er særligt udbredt – i Europa udgør virksomhedsobligationer lidt over 20 procent af det totale europæiske gældsmarked sammenlignet med en andel på 70-80 procent af det amerikanske gældsmarked. Konverteringen i Europa fra bankgæld til virksomhedsobligationer går ikke hurtigt, men det er ikke en afgørende faktor for S&P Global, der selv uden denne forventede langsigtede udvikling, er en særdeles attraktiv forretning. Mængden af udestående gæld vokser med den nominelle vækst i global økonomisk aktivitet, koblet sammen med årlige prisstigninger, giver dette rige muligheder for yderligere vækst- og værdiskabelse i fremtiden.

S&P Ratings kreditvurderinger er sammen med Moody’s blevet en industristandard, og det samme gør sig også gældende for flere af selskabets divisioner, der ligeså fungerer som standarder indenfor deres respektive forretningsområder.

Markedspositionen indenfor deres forretningsområder er stærkt medvirkende til at gøre S&P Global så profitabel, som det er tilfældet i dag med afkast på den investerede kapital på omkring 40 procent. Det er en imponerende værdiskabelse, vi som medejere nyder godt af. Med frie pengestrømme svarende til 4,3 procent af markedsværdien ser vi fortsat selskabet attraktivt prissat i forhold til fremtidige afkastmuligheder.

Fokuseringen af forretningen kan i høj grad tilskrives administrerende direktør Douglas L. Peterson, der har formået at tage et allerede fantastisk selskab og gøre det endnu bedre. Douglas L. Peterson har været administrerende direktør siden 2013 og er den første administrerende direktør uden for McGraw familien. Inden han blev direktør, var Douglas Peterson i to år chef for rating-divisionen. Han har været stærkt medvirkende til transformationen af selskabet, der blandt andet har udmøntet sig i frasalg af J.D. Power i 2016 og opkøb af SNL Financial LLC i 2015.

Begge transaktioner er indenfor S&P Globals Market Intelligence forretningsområde, der er en del af deres Market & Commodities Intelligence division, der omsatte for 2,5 milliarder amerikanske dollars i 2017. Market Intelligence er platforme, der samler industrispecifik information, og herigennem kan give kunderne adgang til bedre informationer for at fremme deres beslutningsgrundlag.

Transaktionerne er foretaget for at fokusere på de ting som S&P Global gør bedre end andre, og det har ledt til øget salg blandt andet gennem krydssalg af services til S&P Global Capital IQ og SNL Financials kundebaser. Det er meningen, at de to platforme skal slås sammen til én stor platform i den nærmeste fremtid. Den foreløbige sammenslutning af de to platforme har allerede forbedret divisionens marginer, og der er mere i vente fremover fra yderligere omkostningssynergier
– såvel som øget salg.

Energidivision nærmer sig værdifuld status i industrien

Den anden halvdel af Market & Commodities Intelligence består af S&P Global Platts-platformen (Commodities Intelligence). Platts er den førende udbyder af information og prisfastsættelse på energi og andre handelsvaremarkeder. Hvad end fremtiden indenfor energi bliver – dominans af vedvarende eller konventionel energi – skal denne energi stadig sælges videre, og her er det svært at komme uden om S&P Global. S&P Global Platts priser bliver tit brugt som referencepriser, når handler indenfor de forskellige varemarkeder skal indgås. Divisionen har dermed tilnærmelsesvis opnået samme status, som en industristandard, på samme måde som det er tilfældet med kreditvurderingsbureauet. Market and Commodities
Intelligence-divisionen er en langsigtet attraktiv division med høj stabilitet, da over 85 procent af omsætningen kommer fra abonnementsbetalinger. Det er en prisværdig stabilitet og forudsigelighed.

Driftsindtjeningsmarginen i Market & Commodities Intelligence er forbedret betydeligt over de sidste år – fra omkring 20 procent i 2012 til over 32 procent i 2017. Forbedringen skal blandt andet findes i fokuseringen af forretningen, samt at det, ligesom Ratings, er et skalerbart forretningsområde, hvor et skarpere omkostningsfokus, samt lavere rabatter til kunderne, har øget indtjeningsniveauet.

Provenuet fra de frasalg S&P Global har foretaget over de sidste par år, bliver ikke beholdt i selskabet, men kanaliseret tilbage til aktionærerne i form af udbytter og aktietilbagekøb. I 2017 sendte selskabet 1,4 milliarder amerikanske dollars tilbage til aktionærerne, svarende til mere end fire procent af markedsværdien ved indgangen til året.

S&P Global har hævet sit udbytte hvert af de sidste 44 år og er dermed en del af indekset S&P 500 Dividend Aristocrats, der er et indeks over selskaber, som har hævet deres udbytter hvert år i minimum 25 år. Siden 1974 er det årlige udbytte således hævet med næsten ti procent om året. Det nuværende udbytte på to dollars per aktie svarer til et udbytteafkast på omkring en procent, hvortil der foretages attraktive aktietilbagekøb.

At være en del af indekset betyder som sådan ikke noget, men det antyder hvor udbredt S&P Globals indeksforretning er – der er lavet indeks over alt. Faktisk udbyder S&P Global Indices, som indeksforretningen hedder, over en million forskellige indeks. Over 73.000 milliarder danske kroner enten anvender disse som pejlemærker for deres afkastudvikling mod et S&P Global indeks, eller som opskriften på porteføljesammensætningen for indeksfonde – svarende til 35 gange, Danmarks bruttonationalprodukt.

Indtægter stiger i takt med formuerne under forvaltning

Kongen er S&P 500-indekset, hvor næsten 54.000 milliarder danske kroner enten anvender det som pejlemærke eller som porteføljesammensætning. En stor del af de penge stammer fra de mere og mere populære passive investeringer, der baserer sin beholdning på et indeks. Udstederne af investeringsbeviserne betaler et gebyr til S&P Global for at have lov til at bruge indekset. Det samme er gældende for investeringsrådgivere, der gerne vil måle deres afkast op mod et anerkendt og accepteret markedsafkast. De fleste af disse gebyrer kommer i form af betalinger, som af afhængig af størrelsen af det forvaltede beløb. Dermed sikrer S&P Global, at deres indtægter stiger, når det forvaltede beløb stiger. Det giver samtidig forretningen en markant stabilitet og forudsigelighed, som vi i høj grad værdsætter.

S&P Global Indices omsatte i 2017 for 730 millioner amerikanske dollars og er derfor den mindste af de tre divisioner. Det er dog den division med den højeste driftsindtjeningsmargin – 65 procent. S&P Global Indices er en yderst skalerbar division, hvor en ekstra krone i omsætningen, stort set bliver til en ekstra krone på driftsindtjeningen – når først et indeks er lavet, er der ganske få omkostninger associeret med tilgangen af nye kunder.

S&P Global er kommet langt siden udskillelsen i 2013 og vi glæder os til at fortsætte rejsen og tage del i den imponerende værdiskabelse, som selskabet har vist sig i stand til.