SimCorp

Selskabet har i vores øjne længe været en overset perle på den danske børs. Markedspositionen er imponerende, innovationskraften tydelig og vækstpotentialet i USA er markant og realisérbart.

Når der investeres for milliarder, skal der være styr på alt. SimCorp hjælper en lang række af verdens førende kapitalforvaltere med IT-systemer til at holde styr på tallene. SimCorp er en global markedsleder med en 15 procents markedsandel på deres markeder, og markedsandelen blandt de 200 største potentielle kunder er hele 30 procent. Kunderne er kapitalforvaltere, pensionskasser, banker og andre institutionelle investorer.

Omkring 1.400 ansatte arbejder på enten at udvikle, installere, vedligeholde eller sælge SimCorps produkter. Hovedproduktet er SimCorp Dimension, hvor kunderne kan vælge at købe moduler i forhold til deres individuelle behov – og yderligere købe præsentationsproduktet Coric, der vil lette arbejdet for kunderne i deres rapportering af opnåede resultater.

SimCorps styrke ligger i, at de har moduler til som udgangspunkt at klare alle de opgaver, en kapitalforvalter måtte have. Mens det første salg som hovedregel blot inkluderer enkelte af disse moduler, har SimCorp mulighed for at tilknytte flere moduler løbende i takt med, at kunden får behov for dette. Gennem mange års store investeringer i udvikling, kan SimCorp tilbyde konkurrencedygtige moduler i alle dele af forretningen. Anvendes der moduler fra flere leverandører, kan der opstå problemer i kommunikationen mellem modulerne – og SimCorps salgsargument er således, at desto mere de leverer, desto bedre kan de sikre en mere stabil og korrekt databehandling.

Salgsprocesserne er lange, og vil som hovedregel overstige et år, da købet af et nyt porteføljestyringssystem er en stor beslutning. Det kræver store organisatoriske ressourcer hos kunderne at implementere et program som SimCorp Dimension, da det kræver en grundig gennemgang af arbejdsmetoder, processer og andet – ligesom det økonomiske aspekt af at købe et nyt system også er en faktor, der skal tages højde for.

Vigtige ordrer i hus

SimCorp formåede glædeligt at skrive kontrakter med tolv nye kunder i 2016, hvoraf fem var på det vigtige Nordamerikanske marked. For at sætte dette i perspektiv, vurderer SimCorp, at de har omkring 1.200 potentielle kunder i sit univers, og de tolv kontrakter vurderes at være markant over 50 procent af de potentielle kontrakter, der var i spil i 2016.

SimCorp forventer, at der i et normalt marked vil være mellem 40 og 50 aftaler i spil om året. Ved udgangen af 2016 havde SimCorp mere end 180 kunder, der bruger SimCorp Dimension.

Oveni betalinger for den store licensbetaling ved anskaffelse af programmet, modtager SimCorp løbende et honorar for antallet af brugere, der tilkobles systemet, hvilket er en stabil og profitabel forretning. Hvis der yderligere skal opdateres software, tilføjes moduler eller funktionalitet kan SimCorp, mod betaling selvfølgelig, udleje konsulenter til formålet. Grundet den pæne ordreindgang i 2016 er det forventningen, at der vil ses en acceleration i antallet af tillægslicenser i de kommende år, ligesom der er en mere optimal udnyttelse af ressourcerne i USA, hvor antallet af ansatte er øget de seneste år for at kunne servicere et øget antal kunder.

Mens SimCorp sidder på markante markedsandele i Skandinavien og Europa, er selskabets markedsandel på det Nordamerikanske marked blot fem procent. Gennem store historiske og fortsættende investeringer i softwareudvikling har SimCorp skabt et stærk produktudbud, og dette forventes sammen med stigende kendskab, flere referencer og en styrket salgsorganisation at være en afgørende faktor i kampen om yderligere markedsandele i Nordamerika.

Abonnnementsmodel løfter indtjeningen

I 2016 underskrev SimCorp blandt andet en kontrakt med den store amerikanske forvalter, Franklin Templeton, der nu skal bruge SimCorps software til at holde bedre styr på deres porteføljer og beholdninger.

SimCorp lancerede ligeså muligheden for, at kunderne kan købe software på abonnementsbasis. Dette vil betyde, at kunden i stedet for at købe licensen til software, fremadrettet vil have mulighed for at leje disse på fem-års abonnementer.

SimCorp har en stor fordel i dette. Grundet kundeforholdenes lange levetid overstiger de således fem år – og da lejeaftalen skal fornyes hver femte år, kommer kunderne til at betale mere over levetiden på samarbejdet med SimCorp, end de har gjort tidligere. Forskellen er dog, at de umiddelbare udlæg for kunden er mindre, og det vil således være en mindre udgift, der skal godkendes i budgetplanlægningen.

Indførelsen af abonnementsløsninger har medført en række ændringer i SimCorps regnskabsmæssige rapportering til aktiemarkedet, da det har påvirket den rapporterede omsætning og indtjening, der grundet de lavere årlige indtægtsførelser har medført en lavere indtjening på resultatopgørelsen. Ændringer i regnskabsreglerne giver dog SimCorp mulighed for allerede i indeværende år at indtægtsføre abonnementskontrakter på samme vis som de tidligere såkaldte ’Perpetual’-aftaler, hvor indtægten på en ny kontrakt blev indregnet det første år. De aflagte regnskaber vil således ligne, hvad der tidligere har været fremvist, og vil forhåbentlig mindske denne unødige uro.

Regnskabsregler giver unødig uro

Det der tæller i sidste ende, er dog ikke den rapporterede indtjening – men selvsagt de frie pengestrømme. Pengestrømmene påvirkes ikke af skiftet i aftaleopbygningen. Efter de fem år skal lejeaftalen genfornyes, og betalingerne vil herefter komme løbende igen. Fra 2012 til 2016 steg pengestrømmene pr. aktie med 11 procent om året.

Ændringer i indregningsmetoder og regnskabsregler har i vores optik skabt unødig uro om værdiskabelsen i SimCorp, og fokus fra aktiemarkedet har til tider fokuseret herpå frem for den stærke ordreindgang, hvormed ordrebogen da også blev lukket på et rekordhøjt niveau på knap 45 millioner euro. Omsætningen steg samtidig med mere end 12 procent i lokale valutaer, ligesom driftsmarginen i procent af salget var marginalt højere end det var tilfældet i 2015. Driftsindtjeningen endte således på 25,8 øre af hver omsætningskrone. Med en to-cifret omsætningsvækst over de næste år, bør dette stige til mere end 30 øre pr. omsætningskrone.

Tidligere har SimCorp beskrevet tre markeder med særlige vækstmuligheder – det amerikanske, det britiske og det franske. Mens der har været begyndende gode resultater på det amerikanske marked, og det franske marked ligeledes har leveret gode resultater, skuffede fremgangen på det britiske marked i 2016, efter i 2015 at have indgået aftaler med den store forvalter M&G og storbanken UBS. Der er som følge heraf foretaget ændringer i den britiske landeledelse.

Emmanuel Colson er fortsat leder for SimCorps indsats på det franske marked, som han har været siden 2013. Over de sidste år er der leveret gode resultater, blandt andet indgåelse af en aftale med forsikringskæmpen AXAs forvaltningsenhed. Det er vores forventning, at Emmanuel Colsen og det resterende franske team fortsat vil bringe resultater til selskabet. SimCorp har ikke tidligere været tilstede på det italienske og spanske marked, men fik trods dette aftaler med ledende forvaltere på begge disse markeder i 2016. Italiens største forsikringsselskab, Generali, underskrev således den største ordre i SimCorps historie lige inden julen 2016.

Jagter Top-3 spiller

Det er ledelsens klare strategi, at der søges kontrakter med en top-3 spiller på et marked, når SimCorp vil gøre entré, hvilket de også gjorde i Spanien, hvor de skrev kontrakt med en endnu unavngiven stor aktør.

Der var ligeledes ordrefremgang i Skandinavien, hvor der blev skrevet kontrakter med de store svenske banker, SEB og Svenska Handelsbanken. Med dette understreger SimCorp, at der kan opnås vækst selv i markeder, hvor markedsandelen i forvejen er næsten 70 procent. Som konsekvens heraf omtales alle markeder i SimCorp-regi nu som vækstmarkeder – men der er ingen tvivl om den yderligere vigtighed af Nordamerika.

Landechef i USA er amerikanske James Corrigan, der leder en styrke på mere end 100 ansatte. Efter tiltrædelsen i slutningen af 2014 er der kommet mere fart på den amerikanske forretning, der ligeledes er styrket med ansættelsen af sælgere fra konkurrenten Advent efter SS&G overtog selskabet. Disse ansættelser har haft en god indflydelse på ordretilgangen, og har utvivlsomt bidraget med indgående kendskab og forståelse af markedet.

SimCorp investerer mere i udviklingen af software, end der ses hos konkurrenterne. Hver femte omsætningskrone – eller omkring 20 procent af omsætningen – investeres således i softwareudvikling, hvilket trods det høje niveau er en investering i fremtidig værdiskabelse. Denne andel bør være svagt faldende i takt med øget omsætning, om end det forventes, at de absolutte investeringer vil opretholdes for at fastholde det teknologiske lederskab.

Højere dividender på vej

De finansielle mål for SimCorp er, at der skal opnås to-cifrede vækstrater i omsætningen, og driftsindtjeningen skal udgøre en stigende andel af omsætningen. Det er vores vurdering, at driftsindtjeningen bør kunne komme et stykke over 30 procent af omsætningen inden år 2020, såfremt målsætningen om to-cifret omsætningsvækst opfyldes.

Klaus Holse Andersen har været direktør siden 2012, og han kommer med en stærk salgsbaggrund fra store amerikanske IT-organisationer som Microsoft og Oracle. Det er vores opfattelse, at han har bidraget med en stærk resultatorienteret tilgang og langsigtet fokus.

Vi ser det som et tab, at Thomas Johansen ikke længere er finansdirektør, og værdsætter det arbejde, han har lagt i organisationen gennem en årrække. SimCorp er i færd med at finde selskabets nye finansdirektør, hvor der søges en fastholdelse af et stærkt omkostningsfokus. Søren Strøm er blevet hyret som en midlertidig erstatning, inden der foretages en endelig ansættelse.

SimCorp udbetaler årligt stigende udbytter og køber egne aktier tilbage. Vi modtager således mere end halvanden procent af markedsværdien i udbytter, og selskabet vil i år tilbagekøbe aktier for omkring 260 millioner kroner, svarende til knap to procent af markedsværdien ved indgangen til 2017. Med selskabets markante kontantbeholdning på 240 millioner kroner samt den langsigtede stabile pengestrømsgenerering ser vi stigende udlodninger de kommende år – disse muligheder udvides endda af nye regler for den regnskabsmæssige indtægtsførelse af abonnementsbaserede ordrer, hvilket vil øge muligheden for stigninger i udlodningerne.