Sands China

Virksomheden lukrerer i disse år på effekterne af en række infrastrukturprojekter samt på en voldsom vækst blandt netop den type gæster, som kasino- og hoteloperatøren har som sin kernemålgruppe. Sands China har ikke flere kvadratmeter at bygge på – så nu bygger de opad.

Macau og dets mange farverige kasinoer er en populær destination for spilleglade kinesere, og mange af dem bor på et af Sands Chinas hoteller under deres besøg på øen. Sands China er en ud af blot seks kasinooperatører på øen, men har langt den største andel af hotelværelser og nyder derfor godt af den høje stigning i antallet af besøgende på Macau.

Besøgsstrømmen til Macau er allerede i dag stor og forventes at blive endnu større i takt med, at infrastrukturen forbedres og udvides, både til og fra samt på selve øen. Der er flere nuværende infrastrukturprojekter, der forventes at være en vækstfaktor for besøgsantallet og dermed et fundament for en potentiel stigning i indtjeningen på Macau.

Det ene er en længe ventet bro direkte fra Hong Kongs internationale lufthavn til Macau, som stort set står klar og forventes at åbne i andet kvartal af 2018. Denne bro vurderes at ville forkorte turen fra lufthavnen i Hong Kong til Macau fra de to til tre timer, det tager i dag, ned til omkring 30 minutter. Samtidig vil prisen for turen blive mere end halveret. Dette tror vi på vil være positivt for antallet af besøgende, som i forvejen er steget med knap fem procent årligt de seneste fem år. Vi kan ikke se, hvorfor væksten ikke skulle fortsætte på dette niveau fremadrettet.

En anden vigtig forbedring i infrastrukturen til og fra Macau, der forventes at være klar i løbet af 2018, er en 40 kilometer lang udvidelse af jernbanen, der i dag kører mellem de to kinesiske byer Guangzhou og Zhuhai. Udvidelsen af jernbanen vil inkludere Hengqin, hvorfra en bro giver direkte adgang til Cotai-delen af Macau, hvor begge vores selskaber på øen (der udover Sands China inkluderer Galaxy Entertainment) har flere af sine store kasinoer placeret. Der er store udviklingsplaner på Hengqin, som forventes at blive et attraktivt turistparadis, hvor gamblerne kan tage deres familier med, hvilket vi beskriver nærmere i Galaxy-teksten. Planerne for Hengqin kombineret med udvidelsen af jernbanen hertil, forventes at have positiv indflydelse på trafikken over broen, der fører direkte til de storslåede kasinoresorts på Cotai.

Så ved selvsyn de store fremskridt

Foruden kæmpebroen og jernbaneudvidelsen øges antallet af færgeterminaler, ligesom der arbejdes på en letvægtsbane, der skal mindske besværet i at komme rundt på øen. Denne skal selvfølgelig være forbundet med de steder, som er startdestinationen for de besøgende på øen. Gennem vores efterhånden mange besøg på Macau har vi kunnet se, at vores kasinoers bygninger er placeret som noget af det første, som gæsterne ser efter ankomsten til øen.

Vi besøgte Macau på vores årlige tur til øen i 2017. Under vores besøg fik vi bekræftet, at man er nået langt med infrastrukturen, som lader til at være klar til vækst de næste mange år, ligesom der igen er kommet godt gang i spillebordene.

Udbuddet fra Sands China gennem deres hoteller såsom The Venetian, The Parisian samt Sands Cotai Central er anderledes, end der ellers ses på øen. Prislejet er lavere end det generelle niveau, hvilket skyldes et strengt fokus på såkaldte massemarkedsspillere. For få år siden udgjorde denne kundegruppe blot en mindre del af den samlede kasinoomsætning på øen, men det har ændret sig. I dag har massemarkedsspillernes omsætning overhalet de såkaldte VIP-spillere, der spiller for meget store beløb. Således estimeres det, at mere end 80 procent af indtjeningen på øen kommer fra massemarkedet. Regeringens fokus på andre services og aktiviteter end kasino-aktiviteter samt en fortsat forventet tocifret vækst i massemarkedet styrker Sands Chinas forretning, der er målrettet dette segment.

Sands China har desværre ikke mere ledig jord at udbygge på, på Macau. Til gengæld kan de optimere deres nuværende hoteller, så der er plads til flere værelser – blandt andet ved at bygge opad. I løbet af 2018 vil de påbegynde en ombygning af deres nuværende resort, Sands Cotai Central, som skal laves til et nyt resort med London-tema. The Londoner, som resortet skal hedde, vil huse flere af Londons berømte vartegn og attraktioner og vil som Sands Chinas andre hoteller være målrettet massemarkedet. The Londoner forventes at blive udvidet med over 150 tusinde kvadratmeter i forhold til det nuværende Sands Cotai Central og have plads til flere overnattende gæster end The Parisian og The Venetian tilsammen. Som en del af projektet vil der blive opført 350 luksus-suiter, som vil gøre Sands China bedre positioneret i forhold til få fat på det såkaldte premium-massemarked. Sands vil investere over en milliard amerikanske dollars i projektet, som forventes at tage halvandet til to år at udføre.

Trækker på tung erfaring fra Las Vegas

Med dette projekt kommer Sands Chinas samlede investeringer i Macau op på 14 milliarder amerikanske dollars. Det er trods alt markante investeringer og viser noget af den (kalkulerede) risiko, den amerikanske rigmand Sheldon Adelson har taget. Sheldon Adelson er grundlægger, bestyrelsesformand og administrerende direktør for Las Vegas Sands, storaktionær i Sands China, som har taget erfaring med sig fra det amerikanske gambling-mekka, hvor virksomheden er den største kasinooperatør. Denne erfaring kan i høj grad bruges. Macau vil som tidligere nævnt over de næste år have et voksende fokus på aktiviteter uden for kasinoerne. Dette er en transformation, som Las Vegas har været igennem – og som den dygtige Sheldon Adelson var foregangsmand for.

Sands China besidder i dag de største konferencefaciliteter i Asien. Med åbningen af den tidligere omtalte bro fra Hong Kongs internationale lufthavn direkte til Macau, må det forventes, at en del konferencer vil rykke til Macau fra Hong Kong, hvor konferencepriserne er højere i sidstnævnte. Dette bør alt andet lige skabe en stor efterspørgsel og hjælpe med at fylde de mange hotelværelser ud, omend dette ikke er et problem i dag. Med antagelsen om, at konferencegæster ikke går hjem i seng, når konferencen er slut, vil det højst sandsynligt også kunne skabe yderligere vækst i kasinodriften samt føde-, drikkevare- og underholdningsforretningen. Salget af føde- og drikkevarer, samt udlejning af butiksområder, er en attraktiv forretning for hotelejerne, og vi forventer således, at det vil bidrage positivt til den fremtidige indtjeningsvækst. Kasinodrift er dog – og vil fortsat være – det centrale på Macau.

Sands China skaber mere end 31 procent af driftsindtjeningen for hele øen og er dermed det ledende kasino målt på dette. Tilmed er selskabets indtjening i procent af salget på omkring 30 procent. Årene 2015 og 2016 har for Sands China inkluderet massive investeringer, der har udgjort mere end 15 procent af omsætningen. Dette har været det højeste niveau blandt vores globale selskaber, men til sammenligning forventes omkostninger ved vedligeholdelse at udgøre under tre procent.

Der kan altså forventes massive stigninger i de årlige frie pengestrømme over de næste mange år, som vil føre til mulighed for pæne vækstrater i et allerede højt udbytte. Sands Chinas udbytte er i dag knap fem procent målt i procent af markedsværdien, hvilket er det højeste på Macau. Vi ser dette som et attraktivt direkte afkast på en investering, understøttet af markante stigninger i de frie pengestrømme ligeså.

Krisen sendte selskabet på børsen

Vi er glade for selskaber, der kan investere vores kapital i værdiskabende projekter i deres primære forretningsområder. Dog kan vi også godt lide, at selskaberne disciplineres til at holde et vist udbytte. Sands China betaler som nævnt høje dividender på knap fem procent af markedsværdien. Dette skal blandt andet ses i lyset af deres ejerskabsforhold. Amerikanske Las Vegas Sands er som tidligere nævnt den største aktionær. 70 procent af selskabet ejes af Las Vegas Sands, og vi vurderer, at det er det mest værdifulde aktiv i rækken af kasinoer, de ejer. Hovedaktionæren er derfor interesseret i at få del i de pengestrømme, der alle havde været deres, hvis ikke selskabet var børsnoteret.

Børsnoteringen af selskabet skete i 2009 under den finansielle krise, hvor hovedselskabet manglede kontanter til at betale af på en gæld. Vi kan således på sin vis takke krisen for at give os mulighed for at blive medejere i Sands China. Man kunne fristes til at mene, at intet er så skidt, at det ikke er godt for noget – vi sætter stor pris på at være med i ejerkredsen af dette fantastiske selskab.