Sands China

Finanskrisen førte en børsnotering med sig tilbage i 2009, og vi er fortsat taknemmelige for, at vi kan kalde os for medejere af Sands China. Blot et enkelt besøg på Macau, hvor virksomheden driver hoteller og kasinoer, vil give indsigt i et enormt byggeboom – ikke mindst i infrastrukturen – som er lig med mange fremadrettede år med endnu mere aktivitet end i dag.

Spillefugle elsker at besøge øen Macau og dens mange farverige kasinoer. Og når de gør det, bor mange af dem på et af Sands Chinas mange hotelværelser, som udgør en tredjedel af det samlede antal værelser på Macau. Målt på værelser er kasinooperatøren langt den største af de seks kasinooperatører, der opererer på øen, som med sine 30 kvadratkilometer blot svarer til en tredjedel af danske Ærø.

Dermed nyder Sands China godt af de mere end 30 millioner besøgende, der hvert år ligger vejen forbi Macau, og kasinooperatørens hoteller har gennemsnitlige belægningsgrader på mellem 90 og 100 procent. Mange nye infrastrukturforbedringer og -udvidelser skal gøre rejsen til øen hurtigere og mere bekvem, hvorfor væksten i antal besøgende langtfra forventes af stoppe foreløbig.

Macau har de seneste år gennemgået et skifte i kundegruppen. Siden 2016 er lidt over halvdelen af spilleomsætningen kommet fra massemarkedsspillere, mens langt størstedelen tidligere kom fra VIP-spillere. Sidste år voksede spilleomsætningen i massesegmentet med knap 17 procent, og en høj vækst i dette segment forventes at fortsætte de næste år. Kasinoers indtjening på massemarkedsspillere er langt højere end på VIP-spillere, blandt andet grundet, at man kan have langt flere massespillere på samme tid, end det er muligt med VIP-spillere, og omkostningerne hertil er meget lavere. VIP-spillere har ofte høje krav til, at kasinooperatøren stiller hotelværelser, mad og drikke samt andre ekstra goder til rådighed. VIP-kasinoture er desuden ofte arrangeret
af en tredjepart, en såkaldt junket, der tager en del af omsætningen.

Det estimeres, at et kasino på Macau typisk tjener omkring 10 dollar per 100 dollar kasinoomsætning på en VIP-spiller, mens det tjener mellem 30 og 40 dollar per 100 dollar omsætning på en massemarkedsspiller. Således stammer mere end 80 procent af indtjeningen på Macau fra massemarkedsspillere, mens dette kundesegment tegner sig for lidt over halvdelen af omsætningen.

Denne udvikling er positiv for Sands China, der målretter sine hoteller, kasinoer og faciliteter mod dette segment ved blandt andet at tilbyde et stort udbud af hotelværelser til relativt lave priser. 86 procent af Sands Chinas spilleindtjening kommer fra massemarkedsspillere, mens de resterende 14 procent kommer fra VIP-spillere. Omkring en tredjedel af Sands Chinas samlede indtjening er fra andre services end kasinospil, såsom hoteller og shopping. Regeringen har fået et større fokus på at fremme såkaldte ikke-kasino relaterede services, herunder konference- og mødefaciliteter samt underholdning. Dette er slet ikke dårligt for kasinooperatørerne. Indtjeningen ved at drive ikke-kasinorelaterede services estimeres nemlig til at være højere end ved kasinodrift.

Sands China skaber mere end 30 procent af driftsindtjeningen for hele øen og er dermed det ledende kasino målt på dette, ligesom hotellet også er i front, når det kommer til antal værelser. Selskabets indtjening vokser hurtigere end
omsætningen, hvilket betyder stigende marginer. Mens selskabets spilleomsætning steg med 14 procent sidste år, steg indtjeningen med 18 procent. Selskabets indtjening i forhold til salget steg således med over én procentpoint og udgør dermed over 35 procent.

Verdens længste bro over vand er åbnet

Macau var en portugisiske koloni indtil 1999, hvor øen blev givet tilbage til Kina. Dog som en såkaldt Special Administrative Region (SAR), og Macau har dermed beholdt sin egen forfatning og valuta. Som nævnt udbygges og forbedres infrastrukturen til og fra fastlandet i disse år. Den seneste udvidelse er en bro, der måler 30 kilometer og er verdens længste bro over vand. Til sammenligning er den over 15 gange så lang som Golden Gate Bridge i San Francisco. Den forbinder Hong Kongs internationale lufthavn med Macau og forkorter rejsen betydeligt. Mens det tidligere har taget to til fire timer at rejse fra lufthavnen
i Hong Kong til Macau, tager en tur over broen ned til 30 minutter. Den længe ventede bro blev indviet af den kinesiske præsident Xi Jinping i oktober sidste år efter at have været næsten et årti undervejs.

Den første fulde måned efter åbningen rejste knap 440.000 gæster til Macau via broen, hvilket svarer til omkring 13 procent af det samlede antal besøgende i den måned. Broen har indtil videre især øget trafikken af tilrejsende massespillere samt folk, der benytter sig af øens ikke-kasino relaterede faciliteter, da den er billigere end at rejse med færgen. Dette er positivt for Sands China, hvis kasinoer og hoteller som nævnt målretter sig efter disse segmenter.

Infrastrukturprojekter på stribe

Broen forventes dermed at have positiv indflydelse på det i forvejen stigende antal besøgende på Macau og dermed at generere endnu flere besøgende
til Sands Chinas mange hotelværelser og andre faciliteter. Sands China har
Asiens største konferencefaciliteter. Den nyåbnede bro kan være med til at rykke
en del af konferencerne fra Hong Kong til Macau, hvor konferencepriserne er næsten halvt så høje som i Hong Kong.

Dette bør alt andet lige skabe en stor efterspørgsel og hjælpe med at fylde de mange hotelværelser ud, omend dette ikke er et problem i dag. Med antagelsen om, at konferencegæster ikke går hjem i seng, når konferencen er slut, vil det højst sandsynligt også kunne skabe yderligere vækst i kasinodriften samt i føde-, drikkevare- og underholdningsforretningen. Salget af føde- og drikkevarer samt udlejning af butiksområder er en attraktiv forretning for hotelejerne, og vi forventer således, at det vil bidrage positivt til den fremtidige indtjeningsvækst. Kasinodrift er dog – og vil fortsat være – det centrale på Macau.

Broen er langt fra det eneste infrastrukturprojekt, der har været på tegnebrættet. En 40 kilometer lang udvidelse af jernbanen, der i dag kører mellem de to kinesiske byer Guangzhou og Zhuhai bliver udvidet, så den fremover vil inkludere Hengqin, hvor der er store planer om at bygge et ferieparadis (mere om planerne for øen i teksten om vores andet kasinoejerskab, Galaxy), og hvor en bro giver direkte adgang til Cotai-delen af Macau, som huser de fleste af øens store kasinoer, herunder Sands Chinas og Galaxys. Udvidelserne forventes at åbne løbende i indeværende år og flere år frem.

Foruden jernbaneudvidelsen og den nye bro, arbejder man på at øge antallet af færgeterminaler, da færger længe har været – og forventes at fortsætte med at være – et ofte anvendt transportmiddel for rejsende til Macau. Desuden vil man bygge en letvægtsbane, der skal gøre det lettere at komme rundt mellem
de mange kasinoer på øen. Denne skal selvfølgelig være forbundet med de steder, som er startdestinationen for de besøgende på øen. Vi har erfaret gennem
vores mange besøg på øen, at vores kasinooperatørers bygninger er noget det første, man ser, når man ankommer.

Der bygges…opad – og med inspiration fra London

Blandt Sands Chinas hoteller kan nævnes The Venetian, The Parisian og Sands Cotai Central. Disse hoteller ligger generelt i et lavere prisleje grundet Sands Chinas fokus på massesegmentet, der som tidligere nævnt er mere lønsomt end VIP og fylder meget mere i Macau, end det gjorde for blot ganske få år siden. Herudover tiltaler disse hoteller også gæster, der ikke er interesseret i at spille, ved at tilbyde mange andre former for underholdning. For eksempel kan man tage en sejltur i gondol på en af The Venetians tre anlagte kanaler, som – som navnet antyder – henter inspiration i den italienske by Venedig. På The Parisian, inspireret af den franske storby Paris, kan gæsterne komme en tur op i Eiffeltårnet og nyde synet af den farverige ø.

Sands China er midt i en omfattende runde af opgradering af deres nuværende kapacitet. Desværre har de ikke mere ledig plads at bygge på men kan til gengæld optimere deres nuværende hoteller – blandt andet ved at bygge opad. Flere af deres hoteller bliver udvidet med flere hotelværelser og suites, hvilket vil gøre Sands China bedre positioneret til den mere eksklusive del af massesegmentet – også kaldet premium mass

Sands China planlægger i 2019 at påbegynde et projekt, hvor deres nuværende hotel Sands Cotai Central skal laves til et nyt resort, The Londoner, som ligesom The Venetian og The Parisian skal have tema fra en europæisk storby, nemlig London. Også dette hotel vil være målrettet massesegmentet og indeholde attraktioner og inspiration fra London. Første fase forventes at være klar til gæster i 2021.

Sands China har gennem årene haft store investeringer i at udbygge deres mange resorts på øen. Tilbage i 2015 og 2016 udgjorde gruppens investeringer 15 procent af omsætningen, hvilket var det højeste niveau blandt vores globale selskaber. Med den omfattende renovering af det kommende The Londoner, forventes de samlede investeringer at nå op på 15 milliarder amerikanske dollar. Når de planlagte projekter står klar, forventes det dog at deres investeringer til vedligeholdelse vil falde til under tre procent af omsætningen. Der kan dermed forventes høje stigninger i de frie pengestrømme, som potentielt kan komme aktionærerne til gode i form af højere udbytter end det allerede høje niveau på knap seks procent af markedsværdien, hvilket er den højeste udbytterente på Macau. Vi ser dette som et attraktivt direkte afkast på en investering, hvor det forventes, at driften ligeledes vil lede til markante stigninger i de frie pengestrømme, ligesom udbyttet forventes at følge de attraktive vækstrater.

Krise ledte til børsnotering – og tak for det

Sands Chinas hovedaktionær er den amerikanske kasinooperatør Las Vegas Sands. I spidsen for Las Vegas Sands står den visionære grundlægger, administrerende direktør og bestyrelsesformand, Sheldon Adelson. Las Vegas Sands er den største kasinooperatør i det amerikanske kasinomekka Las Vegas, som tidligere har været igennem samme udvikling som Macau står over for nu – hvor kasinoaktiviteterne fylder mindre og ikke-kasinorelaterede aktiviteter vinder ind. Adelson var dengang drivkraft i processen, og denne erfaring er i vores øjne klart en styrke for Sands China.

Las Vegas Sands ejer 70 procent af Sands China og er dermed storaktionær i Macau-selskabet. Storaktionæren får del i Sands Chinas pengestrømme ved at betale udbytte, hvilket også kommer os andre aktionærer til gode. Sands China betaler som nævnt høje dividender på knap seks procent af markedsværdien. Selvom vi sætter pris på selskaber, der kan investere vores kapital i værdiskabende projekter, er vi bestemt også glade, når de disciplineres til at holde et vist udbytte.

Sands China blev børsnoteret, da Las Vegas Sands under den finansielle krise i 2009 manglede likviditet. Vi kan således takke krisen for at have givet os mulighed for at få del i den værdiskabende Macau-forretning. Man fristes til at sige, at intet er så skidt, at det ikke er godt for noget. Vi sætter i hvert fald stor pris på muligheden for at være med i ejerkredsen af dette fantastiske selskab.