Samsonite

2018 var afkastmæssigt et ganske skuffende år, hvor en skandale ramte Samsonite på højest overraskende vis. Vi kan dog ikke se nogle tegn på ændringer ved de fundamentalt stærke sider ved selskabet, som vi fortsat er glade for. Tilmed viste selskabets bestyrelse handlekraft, da der var brug for det, så vi er overbeviste om, at tilliden langsomt men sikkert vil blive genrejst – og dermed også investorernes værdifastsættelse af selskabet.

Samsonite er verdens største producent af kufferter og rejsetasker, der sælges
i over 100 lande verden over. Selskabet, der blev stiftet i 1910 i Denver, Colorado,
ejer førende brands som eksempelvis Samsonite, Tumi, American Tourister, Hartmann, High Sierra og omsætter for knap fire milliarder amerikanske dollars årligt.

Samsonite er praktisk talt den eneste globale producent af kufferter og rejse-
tasker, hvor størstedelen af konkurrenterne er mindre, regionale eller nationale, familieejede selskaber, eller en del af et større selskab, hvor fokus kan ligge andre steder. Samsonite er seks til syv gange større end deres nærmeste konkurrenter og opnår dermed massive skalafordele i forhold til konkurrenterne. De kan dermed distribuere, markedsføre og indkøbe mere effektivt. Samsonites skalafordele og brands gør selskabet i stand til at forrente den investerede kapital med over 40 procent, eksklusive goodwill.

2018 bød desværre på en negativ, uforudset begivenhed for Samsonite, da deres administrerende direktør blev afsløret i at have pyntet på sit CV. Det blev afsløret i en rapport fra en hedgefond, der satsede på fald i Samsonites aktiekurs. Rapporten afslørede selskabets administrerende direktør i at have skrevet en doktorgrad, som han ikke havde, på sit CV, og stillede samtidig spørgsmål til selskabets regnskabspraksis. Bestyrelsens ageren ved hurtigt at finde hans afløser, sammenholdt med selskabets fremtidsmuligheder, gør os fortsat fortrøstningsfulde omkring den langsigtede værdiskabelse i Samsonite.

Det er yderst beklageligt at den nu tidligere administrerende direktør, Ramesh Tainwala, har pyntet på sin uddannelse. Vi vurderer det ubetinget positivt og betryggende, at Timothy Parker stadig er aktiv i selskabet som formand for bestyrelsen, i en sådan overraskende og uforudsigelig situation. Timothy Parker, der var administrerende direktør før Ramesh Tainwala, ejer fortsat personligt over fire procent af aktierne i Samsonite.

Det er glædeligt at selskabet havde en god intern kandidat i Kyle Gendreau, der var finansdirektør før han overtog stillingen som administrerende direktør. Risikoen for et strategisk eller ledelsesmæssigt vakuum mindskes ved forfremmelsen af en intern kandidat. Kyle Gendreau har været i Samsonite siden 2007, og finansdirektør fra 2009.

Underliggende forbrugertrend giver grobund for vækst

Regnskabsmæssigt er vi fokuseret på selskabernes evne til at generere pengestrømme, der er det ultimative bevis for, at regnskaberne ikke blot er en holdning, men retvisende for den finansielle udvikling i selskabet – resultatopgørelser kan forvrænges, men det kan pengestrømsopgørelsen ikke i samme grad. Profit er en holdning – kontanter er et faktum. Vi har ikke set tegn på at pengestrømmene giver et uretmæssigt billede af Samsonite. Selskabet genererer frie pengestrømme svarende til knap otte procent af markedsværdien, og det er vel at mærke for et selskab, der vokser deres frie pengestrømme i omegnen af ti procent årligt.

I selskabet er der kommet øget fokus på at vokse den eksisterende forretning, hvor man tidligere har lavet flere opkøb. Derfor skal der fokuseres på salget i de større brands – samt forbedringer af indtjeningsniveauerne. Og mulighederne er der. Det globale marked for kufferter og rejsetasker vokser omkring fem til seks procent om året, understøttet af en stigende global velstand, der gør, at flere og flere mennesker får råd til at rejse, og dermed skal anskaffe sig en kuffert eller rejsetaske. Et eksempel er i Kina, hvor personer med et udstedt pas ventes at vokse fra 87 millioner i 2016 til 145 millioner i 2020. Samsonites omsætning forventes at vokse med en høj encifret vækstrate.

Samsonites største brand er mærket af samme navn. Salget af Samsonite-
kufferter og tasker forventes at vokse med fire til seks procent om året. Samsonite
brandet udgør en fortsat mindre andel af forretningen – et udmeldt mål fra ledelsens side – og udgør nu knap halvdelen af selskabets samlede salg, fra et niveau på knap 70 procent for fem år siden. Det skyldes ikke faldende salg, men at de resterende brands vokser hurtigere. Mærkerne Tumi og American Tourister vokser stærkt og forventes at vokse over ti procent årligt de kommende år. For luksusmærket Tumi, der blev købt i 2016, skyldes det øgede salg blandt andet nye butiksåbninger i Europa og Asien, hvor brandet ikke er særligt udbredt endnu, samt online salg gennem Tumi.com.

Samsonite har øget investeringerne i markedsføringen af Tumi, hvor brandet var underinvesteret under de tidligere ejere. Tilsammen udgør Samsonite, Tumi og American Tourister over 80 procent af selskabets salg.

Selskabet fokuserer på at få gælden, der hovedsageligt skyldes opkøbet af Tumi i 2016, nedbragt, så den er svarende til to gange driftsindtjeningen før af- og nedskrivninger i 2020, fra det nuværende niveau på 2,7 gange driftsindtjeningen. Selskabet distribuerer derudover omkring 2,5 procent af markedsværdien til aktio-
nærerne i form af udbytte.

Nye kunder skal indfanges – blandt andet via teknologi

Det er en del af strategien at diversificere porteføljen, så turismesegmentet bliver en mindre del af forretningen, end de knap to-tredjedele, som det udgør i dag. Derfor fokuseres der på at øge Samsonites andel af forretnings- og fritidssegmentet, hvilke blandt andet førte til købet af Tumi, der stort set kun var kendt af forretningsfolk. Det er også en målsætning at øge salget til kvinder, der udgør mindre end hver tiende salgsdollar. Målsætningen er, at kvinder skal udgøre en fjerdedel af den fremtidige vækst. For at nå deres målsætninger har Samsonite øget deres investering i deres brands, så seks procent af selskabets omsætning nu investeres i markedsføring.

Markedsføring er dog ikke nok til at sikre sig, at kunderne køber kufferterne eller rejsetaskerne. De skal også være funktionelle og ikke mindst pæne. Innovation er derfor vigtigt for Samsonite i bestræbelserne på at vedligeholde selskabets position som den førende producent. Innovationen kan findes i mange ting, og det er ikke nødvendigvis noget, kunden kan se med det blotte øje. Udover designet, ledes der konstant efter nye materialer, der er lettere, stærkere og billigere end de nuværende.

Det samme er gældende i forhold til digitalisering, hvor selskabet har præsenteret sporingsfunktioner, så forbrugeren altid ved, hvor deres kuffert eller tasker befinder sig. Samsonite eksperimenterer for tiden med selvstændigt kørende kufferter, hvor kufferten, ved hjælp af en sensor, kører ved siden af ejeren.

Målsætning om et øget indtjeningsniveau skal komme blandt andet fra et øget salg af Tumi-produkter, der har lavere produktomkostninger per salgsdollar end de resterende mærker. På gruppeniveau har Samsonite imponerende bruttoindtjeningsniveauer på over 55 procent, hvor Tumi har bruttoindtjeningsniveauer på over 70 procent. Et øget indtjeningsniveau for gruppen skal ligeledes komme fra et øget fokus på rentabilitet i alle mærkerne.

Salget gennem Samsonites egne salgskanaler skal ligeledes hjælpe. Salgskanalerne er primært gennem online-salg, men også udvalgte fysiske butikker, der hovedsageligt er i lufthavne. Målet er, at det direkte salg skal udgøre halvdelen af selskabets samlede salg i fremtiden. De fysiske butikker forventes i fremtiden at blive brugt mere som udstillingsvinduer, hvorefter kunderne kan købe kufferterne og taskerne online.

Samsonites produktionsmuligheder gennem forskellige underleverandører gør, at selskabet mere fleksibelt kan flytte produktionen fra land til land – dog i et begrænset omfang, men i højere grad end det er tilfældet for deres konkurrenter.

Det kan vise sig at være en fordel, hvis tolden på import af kinesisk fremstillede varer til USA, øges yderligere, end de allerede indførte toldforhøjelser, der blev implementeret i 2018. Størstedelen af Samsonites salg ligger i Asien og Nordamerika. De to regioner udgør hver især omkring 40 procent af Samsonites samlede salg. Truslen om yderligere toldforhøjelser har medført, at Samsonite har accelereret tiltagene til at mindske afhængigheden af kinesisk produktion og flyttet mindre dele af produktionen til lande som Vietnam og Bangladesh.

Samsonites størrelse og brand-genkendelse giver dem samtidig en bedre forhandlingsposition end mange af deres konkurrenter, når det kommer til at videregive omkostningerne fra de indførte toldforhøjelser. Samsonite vurderer, at de kan afbøde effekterne fra de indførte toldforhøjelser fra 2018 ved at hæve priserne. Dermed kan de forsvare deres profitabilitet og høje afkast på den investerede kapital.

Samsonites bestyrelse og daglige ledelse har en stor opgave med at genopbygge tilliden til selskabet efter et bedrøveligt 2018. Selskabet har dog stærke brands, og er ikke afhængig af én enkelt person. Kursudviklingen har været alt andet end tilfredsstillende i 2018 og er efter alt at dømme presset af denne manglende tillid. Bedre kommunikation, samt opnåelse af finansielle målsætninger,
er vejen frem til at genopbygge denne tillid. Vi sætter vores lid til at bestyrelsesformand Timothy Parker og Kyle Gendreau kan løfte Samsonite til nye højder.