Prudential Plc

En forsikringsforretning af en helt særlig kaliber. Med en forventet indtjening i Asien, der om fem år vurderes at kunne være dobbelt så høj som i dag, et stærkt teknologifokus, der giver bedre lønsomhed, gladere kunder og mere stabilitet og en trimning af selskabsstrukturen hvor frasalg giver en skarpere profil, er vi meget tilfredse medejere. Aktiekursen er samtidig så attraktiv, at fremtidig vækst i princippet er gratis. Det kan vi godt lide.

Prudential Plc har sit hovedkvarter i London, men værdien findes i en asiatisk forretning bestående af mere end 600.000 salgsfolk og en række produkter, der kan hjælpe en underforsikret befolkning til en bedre behandlings- og levestandard. Mens forsikring på papiret er en simpel ydelse, kan betydningen for den forsikrede være enorm.

Navnet Prudential kommer fra det engelske ’prudent’ – at være forsigtig. For Prudential Plc’s mange kunder handler de indgåede policer netop om at være forsigtige. Om at sikre sig og være forberedt, hvis noget uforudset skulle ske.

Prudential sælger primært sundhedsforsikringer, hvor mange indbyggere i Asien er underlagt en markant større andel af selvbetalte medicinregninger, end det er tilfældet i mere udviklede vestlige lande. Det estimeres således, at andelen af selvbetalte udgifter er mere end 40 procent i Asien, hvilket kan sammenlignes med omkring 15 procent i Storbritannien og 11 procent i USA, og uden udsigt til, at dette ændres betydeligt på det asiatiske marked.

For asiater kan det således være en god ide at tegne en sundhedsforsikring, hvilket kan gøres hos Prudential (eller hos AIA, der ligeledes er et af vores selskaber). Udover en stor andel af selvbetalte medicinregninger, finder man også andre problemstillinger i Asien i relation til sundhedssektoren. Manglen på plads på hospitalerne til at passe de syge er blot et af mange, der er værd at nævne her.

Men set fra et ejersynspunkt er problemerne lig med muligheder, fordi forsikringskunderne hos Prudential kan få assistance til rent faktisk at kunne få en plads og dermed blive behandlet. Denne fordel vil man ikke have, hvis man går uforsikret rundt.

Rullende betalinger giver stabilitet

Prudential har haft en asiatisk forretning i mere end 100 år, men den kom først for alvor i fokus for omkring tyve år siden, da Mark Tucker, der senere blev administrerende direktør, blev sendt til Asien for at skabe en forsikringsforretning. Der var dog en hage herved, da Mark Tucker ikke måtte lave forretning, der krævede et betydeligt kapitalforbrug. Der var nemlig ikke kapital at spare fra den resterende forretning.

Dette skabte det store fokus på sundhedsforsikringer, der i dag udgør omkring 70 procent af værdien af nyindgået forretning i regionen. Sundhedsforsikring har nemlig en høj andel af årlige, gentagende betalinger, der udgør mere end 90 procent af de årlige præmieindtægter i Asien, og hvor indtjeningsniveauerne er betydeligt højere end eksempelvis livsforsikringer bestående af én enkelt, stor indbetaling, som Prudential også sælger. De gentagende betalinger har den positive effekt at de skaber stabilitet og forudsigelighed, da fastholdelsen af en tidligere indgået police ikke er ligeså afhængig af de økonomiske konjunkturer, som det kan være tilfældet ved enkelt-betalinger.

I dag har Prudential en imponerende og værdiskabende asiatisk forretning, der fremstår som et velkendt og respekteret brand, hvis logo blandt andet pryder havnen i Hong Kong. Det velkendte brand er en fordel i såvel jagten på nye kunder, men også når der skal hverves nye medarbejdere, da brandet associeres med at være en attraktiv arbejdsplads, også for veluddannede. Samtidig er arven som et britisk selskab ligeledes noget, der vækker tillid og ro hos kunderne, der har den opfattelse, at Prudential er et selskab, som er til at stole på. På denne vis har Prudential skabt sig en ledende forretning på 14 asiatiske markeder og med en top-tre position på 10 af disse markeder.

Farten på det asiatiske marked har været meget betydende for Prudentials
hastige skridt mod det selskab, som det er i dag. I dag udgør Asien således omkring to-tredjedele af den forventede indtjening på forretning, som er indgået i 2018, mens dette var under 40 procent ved indgangen til dette årtusinde. I samme periode er kvaliteten af den asiatiske forretning steget, blandt andet grundet et stort fokus på salget af sundhedsforsikringer, hvor indtjeningsniveauet er højest og afkastet på
kapitalen er imponerende højt. Investeringer har således tilbagebetalingsperioder på blot tre år – hvilket svarer til et årligt afkast på investeringerne på 33 procent. Dette er et højere niveau, end Prudential i dag præsterer, hvor forrentningen af egenkapital er omkring 25 procent, hvilket således tegner til at blive endnu højere.

Nye kunder er helt ”grønne” forsikringsmæssigt

600.000 sælgere arbejder i Asien for at fastholde og udvide forretningen. Denne styrke af agenter opererer på forskellig vis fra marked til marked. Mens sælgere i storbyer som Hong Kong og Singapore ofte sidder på flotte kontorer med pæne udsigter, arbejder salgsstyrken i eksempelvis Indonesien meget mere lavpraktisk med sælgere, der på cykel besøger små landsbyer i forsøget på at erhverve nye kunder. Mange af disse kunder har ikke tidligere været forsikret, og derfor handler det oftest i første omgang om at overbevise dem om fordelene ved at være det, dernæst selvfølgelig, at Prudential samtidig er den bedste udbyder for dem. To ud af tre nye kunder har ikke tidligere været forsikret.

Udover denne talstærke salgsstyrke har Prudential ligeledes et samarbejde med den Asien-fokuserede britiske bank Standard Chartered samt kinesiske
CITIC. Samarbejdet med CITIC er på det interessante kinesiske marked, hvor regulering tidligere har bevirket, at Prudential ikke har kunne eje mere end halvdelen af datterselskabet. I løbet af det sidste år er denne regulering blevet ændret, men Prudential fastholder samarbejdet. Det kinesiske marked har et stort potentiale – hvilket beskrives nærmere i teksten om AIA – og Prudential har i dag tilladelse til at drive forsikringsvirksomheder i 18 kinesiske regioner. I praksis modtager forsikringsvirksomheder ikke tilladelse til mere end en region om året, og derfor giver dette Prudential en stærk position.

Trods høje opnåede vækstrater, er der lang vej endnu før markederne er modne, da asiater som helhed er markant underforsikrede sammenlignet med vestlige nationer – og med den lavere assistance til betaling fra offentlig side, er behovet herfor ikke umiddelbart mindre. Det vurderes eksempelvis, at forsikringspenetrationen i Kina er omkring to procent i dag, mens den kinesiske regering ønsker, at denne skal nå omkring fem procent inden udgangen af dette årti. Dette kan sammenlignes med niveauer på omkring syv procent i Storbritannien. Der er masser af potentiale endnu.

Mens der over de kommende år kan udvides til nye markeder, såvel regioner i Kina som i nye sydøstasiatiske lande, er der spandevis af potentiale på de eksisterende markeder i Asien. På mange europæiske såvel som nordamerikanske
markeder, er priskonkurrencen på forsikringsmarkeder hårdere. Konkurrencen på vestlige markeder handler i høj grad om at vinde kunder fra konkurrenter, hvilket ofte skaber et pres på priserne. På mange asiatiske markeder vokser forsikringsselskaberne ved at udvide markedet, og derfor forventes indtjeningsniveauerne at kunne holde de imponerende niveauer. I Prudential er den forventede indtjening på ny forretning mere end 60 procent af præmieindtægterne fra det første år, mens egenkapitalen forrentes med tæt på 30 procent i Asien. Størstedelen af præmierne er som tidligere beskrevet årlige, gentagende betalinger, hvor den årlige fastholdelse af forsikrede kunder er omkring 90 procent og gentagende betalinger udgør næsten 98 procent af de årlige præmiebetalinger. Den allerede indgåede forretning har således udsigt til at skabe frie pengestrømme i de næste 40 år. Det skaber stabil og i høj grad forudselig værdiskabelse i en grad som alene få europæiske konkurrenter opnår.

Fra lille fisk til markedsleder

Prudential består ikke alene af en asiatisk forretning, men har også forretning i USA såvel som Storbritannien. Mens den britiske del af forretningen, bestående af den store kapitalforvalter M&G samt den ældre forsikringsdel i Storbritannien, forventes at blive skilt fra den tilbageværende forretning og blive selvstændigt børsnoteret i løbet af 2019, holder Prudential for nu fast i den amerikanske forretning.

I USA har Prudential, gennem selskabet Jackson, solgt livsrenteopsparinger, særligt siden den finansielle krise i 2008 og er i denne periode gået fra en mindre markedsposition til i dag at være markedsleder. I en årrække har der været begrænset vækst i præmierne, da der har været stor usikkerhed omkring reguleringen af, hvorledes disse kunne distribueres. Den tidligere indgåede amerikanske forretning har den største finansielle risikoprofil i Prudential, og derfor bruger den daglige ledelse i USA en del energi og kræfter på, hvordan produkternes risiko kan afdækkes og dermed mindske eventuel negativ økonomisk påvirkning.

Efter udskillelsen af den britiske del af Prudential forventes det, at den regnskabsmæssige indtjening vil være fordelt forholdsvis ligeligt mellem Asien og Nordamerika, men Asien udgør omkring 75 procent af den forventede indtjening på ny forretning. Den rapporterede indtjening i Asien forventes årligt at kunne vokse med omkring 13-15 procent over de næste 5 år og dermed nå dobbelt størrelse af i dag. Væksten har været tocifret i Asien de seneste ni år.

Administrerende direktør er Mike Wells, der har været i sin nuværende stilling siden 2015, men har været en del af Prudential siden 1995. Før 2015 var han succesfuld i den amerikanske forretning, særligt med opbygningen af salgsorganisationen. Finansdirektør er Mark FitzPatrick, der kom til Prudential i 2017, da den tidligere finansdirektør Nic Nicandrou blev ansvarlig for den asiatiske forretning.

Ledelsen i Prudential gør en dyd af at få forsikring til at lyde simpelt og ligetil, hvilket det på papiret måske også er. En kunde betaler i dag for i fremtiden at kunne få dækket dele af eller hele omkostningen, hvis en række definerede hændelser sker. Langsigtet værdiskabende forsikringsforretning er dog ikke helt så lige til. Det handler om at indgå de rigtige forretninger, med de rigtige kunder og til de rigtige priser.

Stort teknologi-fokus

I denne proces har Prudential meget fokus på at drive teknologien, og på hvordan teknologi vil kunne bruges til at assistere sælgerne i, hvordan de kan optimere de enkelte forsikringsforretninger med kunderne. Tidligere er der eksempelvis gået op imod en uge fra en sælger havde den første indledende samtale, med en potentiel kunde, til aftalen kunne fremsendes til underskrift. Til dette møde blev der talt grundlæggende om forholdene i kundens liv, og ligeledes hvilke typer af forsikringer og dækninger, der kunne være relevante på baggrund af dette. Herefter er forsikringssælgeren gået tilbage til kontoret for at få sine aktuarer til at regne på, hvad dette ville komme til at koste. Jo længere tid der går fra det første møde til kunden har tilbuddet i hånden, jo flere muligheder har kunden for at hoppe fra, og dermed falder succesraten alt andet lige.

Teknologi kan i dag få denne proces til at være markant mere glidende, og internetadgang og applikationer vil gøre det muligt for sælgeren at kunne tilgå en oversigt over relevante forsikringer og tilkøb baseret på kundens informationer,
ligesom der kan være et tilbud på størrelsen af forsikringspræmien inden for 30 minutter. Processen er altså markant hurtigere, og alt andet lige er sandsynligheden for en endelig indgået aftale større.

Teknologi vil desuden være en hjælp for kunderne. Erstatningskrav kan ansøges elektronisk, og behandlingstiden er her hurtigere, end hvis dette skal foregå over telefonen eller med indsendelse af blanketter. Yderligere har Prudential indgået et samarbejde med en applikationsudvikler, Babylon, med tanke på at optimere eventuelle behandlingsforløb for sine kunder. Gennem denne applikation vil kunder kunne give applikationen besked om sine symptomer, og i kombination med, at der vil være givet adgang til patienternes journaler, vil applikationen assistere med en indikation på en diagnose og samtidig give denne information videre til kundens læge. Dermed vil lægen hurtigere have den rette information og med større lethed kunne stille den rette diagnose med det rette behandlingsforløb.

Virksomhedskulturen og det konstante fokus på at skabe langsigtet værdi er yderst stærk i Prudential. Der er fokus på at foretage de rette dispositioner for at maksimere den langsigtede høje indtjening og frie pengestrømme. Ledelsen belønnes på baggrund af udviklingen i begge parametre. De belønnes altså ikke alene på baggrund af fremgangen i den rapporterede indtjening, men mindst i ligeså høj grad på, hvordan denne konverteres til pengestrømme, der enten kan geninvesteres i forretningen eller udloddes til aktionærerne.

Udbyttedisciplinen i Prudential er høj, og der udbetales et udbytte på omkring et halvt britisk pund per aktie, hvilket svarer til godt tre procent af den nuværende markedsværdi. Dette udbytte stiger årligt med fem procent, og derudover vil der periodevis være højere stigninger i udbyttet, dog med det ønske, at ledelsen ikke finder det sandsynligt, at niveauet kan komme under pres af potentielt kortsigtet pres på finanserne. Udbyttet er således steget hvert eneste år siden 2004, og blev ikke nedsat under den finansielle krise, hvor en lang række andre finansielle selskaber, så sig nødsaget til at skære i udbytteniveauer for at fastholde kapital.

Markedsprisen på Prudential svarer i dag til mindre end ti gange indeværende års indtjening, hvilket vi finder meget attraktivt for et selskab med udsigt til tocifrede
vækstrater i indtjeningen, højt og stigende afkast på kapitalen og attraktive udlodningsniveauer. Markedsprisen afspejler i høj grad ikke den forsikringsforretning, som Prudential allerede i dag har indgået. Virksomheden opgør i forbindelse med kvartalsregnskaberne, hvad de ser som et konservativt estimat på værdien af fremtidige pengestrømme på allerede indgået forretning. Markedskursen er i dag lavere end dette estimat. Det kan således argumenteres, at fremtidig vækst for tiden er gratis, når der købes en aktie. Prudential blev startet i 1848, og er børsnoteret på børsen i London. Noteringen i London kan tænkes at have indflydelse på prissætningen af aktien. Men tag ikke fejl. Det er i den asiatiske forretning, at man finder det sande guld.