Galaxy

Der er stadig fyldte kasinogulve på Macau, og Galaxy Entertainment Group (herefter Galaxy) har næsten ikke hotelværelser nok til at rumme de mange besøgende, der hvert år flokker til Macau for at prøve lykken. Øen er de sidste år gået fra at være et sted, der primært var for de seriøse VIP-spillere til at rumme flere massemarkeds-spillere, der nyder godt af både kasinodriften samt de mange andre services, der findes på øen. Galaxy har som de eneste en masse jord, hvorpå selskabet planlægger udvidelser, der skal huse begge segmenter.

Der er fuld gang i kasinodriften på spillemekkaet Macau. Over det sidste år har de spillelystne på øen gamblet for omkring 280 milliarder Hong Kong dollar (svarende til 235 milliarder danske kroner), hvilket var omtrent 14 procent mere end året før. Spilleomsætningen på Macau forventes at vokse i omegnen af ti procent årligt i de kommende år.

Tilbage i 2014 og 2015 blev forbruget skruet ned hos de velhavende kinesere,
da den kinesiske centralregering igangsatte en omfattende kampagne mod korruption. Dette kunne mærkes på væksten i Macau, som disse år var negativ. Siden 2016 har væksten dog atter taget til på øen, der har formået at vokse sig fem gange større end Las Vegas målt på kasinoomsætning.

I september 2018 var vi senest i Macau, og uden at vi selv spillede, bemærkede
vi de fyldte spillegulve på Galaxys kasinoer. Alligevel var der sidste år store udsving i Galaxys aktiekurs, der lader til at være drevet af uroen omkring en potentiel handelskrig mellem USA og Kina samt en generel frygt for, at en økonomisk afmatning i Kina vil have negativ påvirkning på spillelysten for VIP-spillere i Macau. Denne potentielle afmatning var dog ikke noget, vi kunne se på aktivitetsniveauet, da vi besøgte øen. Det er således heller ikke noget, der har sat en stopper for væksten på Macau i 2018, hvor spilleomsætningen som nævnt voksede med omkring 14 procent.

Galaxy er en af seks kasinooperatører på øen sammen med blandt andet Sands China, som vi også er medejere af. Med sin begrænsede størrelse på omkring 30 kvadratkilometer, er øen det eneste sted i Kina, hvor det er tilladt at spille samt drive kasino. Dette får millioner af spillefugle til at rejse til øen. Antallet af besøgende er stigende og har over de seneste år udgjort over 30 millioner om året. Sidste år voksede besøgstallet med knap ti procent til mere end 35 millioner. Dette er vel at mærke ikke kun unikke besøgende, da tallet inkluderer gæster, der besøger øen flere gange årligt.

Fokus på ikke-kasino relaterede udvidelser

Antallet af overnattende gæster voksede hurtigere end dagsgæster, og et gennemsnitligt besøg varede lidt over to dage, hvilket var en tand højere end året før. Denne udvikling anser vi som positiv, da overnattende gæster er estimeret til at have et højere forbrug på øen end dagsgæster.

Det høje antal besøgende betyder langt fra, at alle har lagt vejen forbi Macau. Der er fortsat et stort potentiale og kun omkring to-til-tre procent af den gruppe kinesere, der vurderes at være potentielle gæster på Macau, har besøgt øen.Alligevel er der stort set fuld belægning på Galaxys kasinoer, og generelt er efterspørgslen efter værelser større end udbuddet på øen. Nye infrastrukturforbedringer og -udvidelser, som vi kommer nærmere ind på i teksten om Sands China, vil gøre det mere bekvemt at komme til øen – så denne udvikling forventes ikke umiddelbart at stoppe foreløbig.

Det stigende antal besøgende kommer især Galaxy til gode, da gruppen har det største areal af ubebygget land på øen. Her skal deres nuværende kapacitet udbygges og dermed have plads til endnu flere af de spillelystne besøgende. De nye udvidelser vil være mere fokuseret på ikke-kasino relaterede services og aktiviteter, såsom konferencefaciliteter, underholdning, shopping og restauranter, hvilket er en stor vækstfaktor i Macau og en rentabel forretning for kasinooperatørerne på øen.

Spillere på Macau kan opdeles i to kategorier: de storforbrugende VIP-spillere samt massemarkedet, som spiller for relativt mere ordinære beløb. Galaxy har godt fat i VIP-segmentet, hvor gruppen har en markedsandel på knap 30 procent målt på spilleomsætning. Derfor har de nydt godt af den høje vækst, der tidligere har været i dette segment, men som i årene 2014 til 2016 var negativ. Selvom væksten i segmentet siden har været positiv, forventes den dog at være aftagende og på et lavere niveau end massemarkedet fremover. VIP-segmentet kan desuden være forbundet med større usikkerhed, da spillernes spillelyst kan påvirkes af politiske tiltag som eksempelvis nye stramninger fra den kinesiske centralregering.

I stedet er der godt gang i massemarkedet på Macau, der sidste år voksede med knap 17 procent og forventes at vokse med mere end 10 procent årligt de næste år. Macau er således i gang med en transformation, hvor det tidligere dominerende VIP-marked er blevet overgået af massemarkedet, som i dag udgør omkring halvdelen af spilleomsætningen og lige over 80 procent af spilleindtjeningen. Vi vurderer, at denne udvikling er af permanent karakter, og vi har således nok set enden for VIP-markedet, som det dominerende. Massemarkedet er da også mere rentabelt, da man kan have flere spillere igennem på samme tid og har færre omkostninger forbundet med at tiltrække nye kunder. Eksempelvis skal kasinooperatøren ikke tilbyde gratis hotelværelser, mad og drikke samt andre goder, som VIP-spillere ofte kræver for at spille på lige netop det kasino. De skal heller ikke give dele af omsætningen til arrangørerne af VIP-spillernes kasinoture – de såkaldte junkets. Massemarkedet vurderes således at være tre til fire gange så rentabelt, som VIP-markedet, målt på indtjening i forhold til salg.

Udløb af kasinolicenser og rygeforbud ”truer” øens kasinooperatører

Trods Galaxys stærke position på VIP-markedet, er operatøren klar til at omfavne det voksende massemarked gennem de omtalte nye udvidelser. Udvidelserne vil fordoble Galaxys nuværende kapacitet, både i areal og antal værelser. De vil foruden 4.500 nye værelser inkludere omfattende konference- og mødefaciliteter, en arena med 16.000 sæder, mad- og drikke- samt shopping-områder og kasinoer.

Galaxy har også jord at bygge på uden for Macau. Naboøen Hengqin er mere end tre gange så stor som Macau og huser omkring 7.000 indbyggere. Der må ikke drives kasino på øen, men den er oplagt til hoteller og ferieområder. Den giver adgang til en bro, der forbinder øen direkte med Cotai-delen af Macau, hvor Galaxy – og vores andet kasinoejerskab, Sands China – har flere af deres store kasinoer placeret.

Også på Hengqin er Galaxy en af de få med jord til bebyggelse på øen, og som reglerne er i dag må kun kinesiske selskaber bygge på øen. Galaxy planlægger at bygge et stort ferieresort på øen, som blandt andet også vil indeholde andre ferieresorts og forlystelsesparker, herunder en LEGO- samt en Hello Kitty-
temapark. På den måde kan de øge deres udbud af værelser i nær afstand til Macau – og spillelystne kinesere kan således benytte sig af kasinoerne på Macau, mens deres familier hygger sig på ferieresortet lige i nærheden.

Om et til tre år udløber øens kasinolicenser – herunder Galaxys – hvorfor disse skal genforhandles. Vi er opmærksomme på den usikkerhed, der er forbundet med de nye betingelser, eksempelvis i form af flere betalinger eller andre krav. Vi er dog ikke synderligt bekymrede for, at licenserne ikke vil blive fornyet, da deres kontrakter på jorden først udløber mange år efter licenserne. De nuværende operatører har bygninger placeret på al den tilgængelige jord på Macau. Endvidere har de nuværende ikke-kinesiske koncessionshavere indtil videre investeret mere end 30 milliarder amerikanske dollars på øen tilsammen. Tilmed har de demonstreret en uovertruffen evne til at drive kasinoer på Macau på en problemfri og ordentlig måde, hvor de lever op til øens regulatoriske krav. Af disse grunde, blandt andre, er det svært at forestille sig, at de ikke vil få fornyet deres kasinolicenser.

En anden risiko er et rygeforbud, som trådte i kraft første januar i år. Den betyder, at der ikke længere må ryges ved VIP-spillebordene på Macau – ligesom man heller ikke har måttet det på de ordinære kasinogulve siden 2014. Nogle frygter, at dette vil have negativ påvirkning på spillelysten blandt VIP-spillere på øen. Vi anerkender, at dette kan have en kortsigtet effekt på spilleaktiviteten, da rygere vil blive tvunget væk fra bordene for at ryge. Vi tror dog, at det på længere sigt blot er et tilpasningsspørgsmål, indtil de rygende spillere har fundet nye rutiner – og nogle af de nyere kasinobygninger er allerede røgfri. Til gengæld er det jo heller ikke alle spillere, der ryger, og det kan det også tænkes at have den omvendte effekt, så de ikke-rygende spillere har lyst til at blive længere ved bordene.

Bugnende pengekasse finansierer udvidelser

Galaxy ejer i dag fire bygninger, og afkastet på disse investeringer har været yderst højt. Selv i kriseramte 2015 var forrentningen på Galaxy Macau, der er stjernen i rækken, mere end 50 procent. Forrentningen på deres første kasino, StarWorld, var tre år efter lancering næsten på 100 procent, hvilket betød, at investeringen var tjent ind på et års indtjening. Mindre kan dog også gøre det, og vi er overbeviste om, at de store investeringer, Galaxy over de kommende år foretager på øen, vil blive tjent hjem mange gange fremadrettet. De planlagte infrastrukturforbedringer og -udbygninger forventes at øge besøgstallene til øen yderligere og dermed øge en allerede høj efterspørgsel efter værelser. Blandt andet af denne grund forventer vi, at Galaxys hoteludvidelser på Macau vil opnå samme rentabilitet og belægning som de nuværende.

Historisk har Galaxy haft store investeringer i kasinoudvidelser på omkring ti procent af selskabets omsætning, ligesom at investeringen i de nuværende faser forventes at nå op på samme niveau. Når udvidelserne er færdige, forventes det imidlertid, at deres vedligeholdelsesinvesteringer blot vil udgøre to til tre procent af omsætningen. Der er altså potentiale for at udbyttebetalingerne til aktionærerne vil stige, når udvidelserne er færdige. Galaxy har lavere udbyttebetalinger end andre kasinoer på øen. Vi ser det dog også som mere værdiskabende, at de investerer i nye projekter, når nu disse er så rentable. Udvidelserne er til gengæld selvfinansierede fordi Galaxy har omkring 35 milliarder Hong Kong dollar liggende i kontanter – og ingen gæld i modsætning til andre kasinooperatører både på øen og globalt. Det er noget vi værdsætter som medejere.