FactSet

Amerikanske FactSet, der leverer data-løsninger til primært kapitalforvaltere – heriblandt til BLS – er et selskab med en imponerende stabilitet, hvor omsætningen er vokset 39 år i træk. Og skulle det ikke være nok, så kan det tilføjes, at selskabets indtjening er gået frem 23 år i træk.

Information, information og mere information. Når man arbejder professionelt med investeringer, er informationer en meget vigtig del af beslutningsgrundlaget, og mængden af informationer gør FactSet en stor dyd ud at gøre så let og tilgængelige for sine kunder som overhovedet muligt.

Tilgængeligheden har ikke altid været lige så let som nu, hvor man kan tilgå
informationen og selskabets løsninger på enten en computer, tablet eller mobiltelefonen. Selskabet, der i dag servicerer over 5.600 kunder og 126.000 brugere, har været på en lang rejse siden to mænd for godt 40 år siden fik en idé til at øge effektiviteten indenfor deres branche.

FactSet blev grundlagt i 1978 af de to Wall Street kolleger Howard Wille og Charles Snyder.

Med en solid erfaring fra børsmæglermiljøet på Wall Street så de mulighederne for at udbrede brugen af finansiel analyse indenfor investeringsverdenen. Med computerteknologiens hastige udvikling i slutningen af 1970’erne, så Wille og Snyder potentialet for en industrirevolution indenfor dataindsamling og levering af data.

De sagde derfor deres job op og besluttede sig for at starte en to-personers virksomhed, der leverede computerbaseret finansiel information. Ved at købe rå data fra udbydere og derefter strukturere informationen til kunderne, tilbød FactSet virksomhedsanalyser på fire sider. I starten blev FactSet’s selskabsanalyse, kaldet ”Company FactSet”, leveret til kunderne i fysisk form ved hjælp af cykelbude. Tilgængeligheden og processen har derfor været hjulpet godt på vej af den teknologiske udvikling – til glæde for de fleste.

Dyre programmører kunne skæres bort

Dengang ville kunderne normalt selv købe rå data af en udbyder, og derefter have deres egne programmører til at gøre data brugbart for deres medarbejdere.
FactSet’s ydelser gjorde, at kunderne kunne spare disse programmører. Kunderne kunne dermed sænke deres omkostninger og gøre deres arbejdsprocesser mere effektive – kundeprincipper som FactSet stadig stiler efter at opfylde i dag.

FactSet tjener sine penge ved, at kunderne betaler et abonnementsgebyr for at bruge selskabets ydelser indenfor data og information, både fra tredjeparter og FactSet’s egne data, samt selskabets mange løsninger og applikationer. I 2019 havde FactSet’s eksisterende kontrakter en årlig værdi på knap halvanden milliard amerikanske dollar. Denne årlige værdi opgøres ved at se på den indgåede omsætning på de eksisterende kontrakter de næste løbende tolv måneder.

Selskabets typiske kunder skal findes indenfor kapitalforvaltning – som vi hos BLS er. Nogle af de løsninger vi benytter os af, er adgang til historisk finansiel information, industri-information, finansielle estimater, adgang til tredjepartsanalyser, udskrifter af konferenceopkald, nyhedsfeeds og meget andet. Kapitalforvaltere udgør lidt mere end 80 procent af selskabets årlig indgåede kontraktværdi.

Den resterende del kommer fra selskaber som aktieanalysehuse, konsulenter, kapitalfonde, men også større selskaber, der ønsker information om deres egen industri eller værktøjer til at hjælpe selskabernes arbejdsgang.

Industrien for finansiel information er presset af en konsolidering indenfor kapitalforvaltningsverdenen, hvor den stigende andel af passive investeringer har presset indtjeningen hos kapitalforvalterne og dermed øget fokus på at reducere deres omkostninger.

Der er dog stadig gode muligheder for at FactSet kan vokse. Folk skal stadig have adgang til information baseret på kvalitetsdata samt værktøjer og løsninger til at kunne tage de rigtige beslutninger – så hurtigt som muligt. I en industri, der generelt vokser med en lav encifret vækst, har FactSet formået at vokse med middel-til-høj encifret vækst.

Research-divisionen er grundlaget

Væksten skyldes hovedsageligt vækst i deres Analytics, Wealth, og Content & Technology Solutions-divisioner, der tilsammen udgør knap 60 procent af selskabets årlige kontraktværdier. Divisionerne voksede med henholdsvis 7, 10, og 15 procent – vel at mærke organisk – i regnskabsåret 2019. Det er services og løsningerne under disse divisioner, der kan differentiere FactSet fra sine konkurrenter, og levere værdiskabende løsninger til sine kunder. Det kan være gennemgående portefølje-analyseværktøjer, primært indenfor risiko, rapportering og afkast, porteføljeværktøjer og finansiel planlægning, der er målrettet formuerådgivere, samt unikke datasæt og løsninger, der kan skræddersyes til kundens ønsker og samtidig integreres i kundens egne systemer.

Research, der er FactSet’s oprindelige forretning og udgør lidt over 40 procent af selskabets årlige kontraktværdier, vokser omkring markedsvæksten med en lav encifret vækst. Man skal dog ikke tro, at Research er en mindre vital forretningsdivision end de andre – Research danner nemlig datagrundlaget for mange af de andre divisioners ydelser. Det samme gælder for kvaliteten af data, hvor der er en højere grad af fokus på analysen, man trækker fra data, og ikke kun mængden af data. Hvis man ikke kan stole på data, kan det ikke bruges som beslutningsgrundlag. Datakvalitet og analyse er derfor en vigtig faktor for FactSet og selskabets kunder.

På trods af den skærpede fokus på omkostningsreduktion hos de traditionelle kunder, har FactSet kontinuerligt vundet flere og flere kunder, og øget antallet af brugere på deres serviceplatforme. Specielt i Asien, der udgør omkring ti procent af FactSet’s indgåede kontraktværdi, er der fortsat muligheder.

Det asiatiske investeringsmarked er mindre modent end det Nordamerikanske, der sammen med Sydamerika og Latinamerika udgør omkring 60 procent af selskabets indgåede kontraktværdi. I regnskabsåret 2019 voksede FactSet’s asiatiske forretning med 11 procent organisk. I Nordamerika har FactSet allerede en tung tilstedeværelse indenfor kapitalforvaltning, hvorfor der er færre muligheder for at vinde nye kunder på dette marked. Selskabet har derfor øget fokus på at vinde kunder uden for kapitalforvaltningsverden. Nordamerika voksede pæne fem procent organisk i 2019.

Nye løsninger skal sikre besparelser hos kunderne

Væksten skal ikke udelukkende komme fra nye kunder, men i lige så høj grad fra mersalg til de eksisterende kunder. Dette skal blandt andet opnås gennem innovation, samt ved at tilbyde nye data og nye services. Nye løsninger bliver også anskaffet gennem opkøb, hvor FactSet primært har købt sig til løsninger, der har øget deres produkters funktionalitet, da det er billigere end at udvikle dem selv.

FactSet har fokus på at øge udbuddet af mere dybdegående data, samt flere datasæt vedrørende det private marked og andre alternative data. Nye services eller værktøjer skal også være med til at øge omsætningen – innovation, som dengang Charles Snyder fandt en metode til at downloade data direkte fra FactSet ind i et regnearksprogram.

Mens leveringen af data og information ikke mere er den samme konkurrencefordel, som i selskabets spæde start, ligger der stadig mange kundeværdiskabende muligheder. FactSet er enormt kundefokuseret og stiler efter at være en forretning-spartner og ikke bare en serviceudbyder for sine kunder. Nye løsninger SKAL være med til at gøre kunderne mere effektive, om det så er ved at reducere deres omkostninger eller øge produktiviteten med den eksisterende medarbejderstab. Dette opnås yderligere ved at integrere FactSet’s løsninger i kundernes egne systemer og arbejdsprocesser.

Dette kundefokus og integration af markedsledende løsninger gør det meget svært for kunderne at skifte eller finde bedre løsninger. Det kan ses meget tydeligt ved, at 95 procent af den årlige indgåede kontraktværdi er tilbagevendende hvert år, og at omkring 90 procent af kunderne er tilbagevendende. FactSet kan kalde samtlige af de 100 største kapitalforvaltere for kunder, og kundeforholdene styrkes yderligere af en strategigruppe, bestående af FactSet’s 30 største kunder, der sikrer en bedre kommunikation og forståelse for kundernes ønsker og behov.

Dette har hjulpet selskabet med at skabe vækst i omsætningen i 39 år i træk, og løfte indtjeningen hvert år de sidste 23 år. Det er en imponerende stabilitet og forudsigelighed, vi som medejere er meget glade for.

Ledelsen har bebudet en offensiv – koster på lønsomheden på den korte bane

FactSet løsninger er ikke kun værdiskabende for deres kunder. Det er i høj grad også gældende for deres aktionærer, hvor selskabet opererer med driftsindtjeningsniveauer på over 30 procent. Med en forretning, der er bygget op omkring information og internetbaserede løsninger, er der muligheder for øgede indtjeningsniveauer, når salget stiger, da omkostningerne ved at tilknytte nye kunder eller lave mersalg er meget mindre end den ekstra indtægt, da løsningerne allerede er udviklet.

Øget automatisering af dataindsamling og -konsolidering giver gode effektiviseringsmuligheder og forventes at bidrage til øgede indtjeningsniveauer på sigt. Annoncerede investeringer i forbindelse med årsregnskabet i 2019 på ét procentpoint af driftsindtjeningsniveauet, vil dog presse niveauet frem til og med 2022.

Selskabets ledelse ser gode muligheder for at øge toplinjevæksten fra midt encifret vækst til høj encifret vækst frem mod 2022. Det skal som nævnt blandt andet komme fra investeringer i mere dybdegående industridata, samt data indenfor formuerådgivning og de private markeder. Løsninger indenfor formuerådgivning er netop et af selskabets fokusområder, og et marked hvor der er rige muligheder for vækst. FactSet har stadig en forholdsvis lav markedsandel indenfor dette segment, men har oplevet god vækst, blandt andet hjulpet af selskabets kontrakt for Bank of America Merrill Lynch’s over 15.000 formuerådgivere, som selskabet vandt i 2018. Bank of America Merrill Lynch er den største udbyder indenfor formuerådgivning i USA, og giver dermed tro på, at FactSet fortsat kan øge deres tilstedeværelse indenfor services til formuerådgivning. Derudover skal der investeres i teknologi, hvor selskabet vil kunne tilbyde flere applikationer, der kan indgå i kundernes systemer, samt gøre systemerne cloudbaserede og dermed hurtigere at implementere hos kunderne.

Der investeres ligeledes i yderligere salgsfolk, der i højere grad skal fokusere på salg til selskaber udenfor det traditionelle kundeunivers.

Ansvaret for at opnå disse mål, ligger hos administrerende direktør Philip Snow, der har siddet på posten siden 2015. Han er én af kun tre administrerende direktører i selskabets historie. De to tidligere var grundlægger Howard Wille, der sad på posten fra 1978 til 2000, hvor nuværende bestyrelsesformand Philip Hadley tog over. Snow er støttet af finansdirektør Helen Shan, der kom til FactSet i 2018.

Ligesom stabilitet i selskabets forretning, ser vi meget positivt på stabilitet på ledelsesholdet, der har stor erfaring indenfor den industri, selskabet operer i.

Philip Snow har været i selskabet siden 1996, og Philip Hadley har været der siden 1985. Den tidligere og nuværende ledelse har gjort det godt og formået at vokse FactSet hurtigere end markedet og de nærmeste konkurrenter, Bloomberg og Refinitiv (tidligere del af Thomson Reuters).

Det er sket på trods af, at Bloomberg og Refinitiv er væsentlig større end FactSet, med markedsandele på henholdsvis 30 og 20 procent mod FactSet’s 5 procent. Vi forventer at FactSet stadig vil være i stand til at tage markedsandele med sine ledende løsninger.

Factset er et yderst kontantgenerende selskab, hvor stort set hele indtjeningen bliver konverteret til kontanter. De årlige frie pengestrømme svarer til fire procent af markedsværdien. Og sammenholdt med en lav gæld på under én gange driftsindtjeningen før af- og nedskrivninger, giver det gode muligheder for at investere i den eksisterende forretning, og distribuere kapital til aktionærerne i form af udbytter og aktietilbagekøb.

Selskabet distribuerer omkring én procent af markedsværdien i udbytte og omkring to til tre procent gennem aktietilbagekøb. Vi finder det derudover fornuftigt, at det resterende bliver geninvesteret i et selskab med et afkast på den investerede kapital på knap 40 procent.

En yderst stabil forretning med højt afkast på den investerede kapital, der med sine markedsledende løsninger er svær for kunderne at komme udenom. Tilsæt dertil en lav gældsætning, gode aktionærdistributioner, samt en meget erfaren og kompetent ledelse.

Det kan man da kun blive glad for at være medejer af.