American Express

Den amerikanske kreditkortudsteder er en glimrende forretning med høje vækstrater, ditto indtjening, og en imponerende brandværdi der sikrer, at kunderne fastholdes med et smil på læben, mens de shopper væsentligt mere end den gennemsnitlige forbruger. Gebyret, når kortet tages i brug, er fortsat den store indtjeningsmotor for et selskab, der er tilbage i topform efter en mindre, midlertidig, modstand.

Betalingskortene hos American Express hører til blandt de mest luksuriøse, og har i årtier været omtale for mange rygter og spørgsmål om, nøjagtig hvor eksklusive de er. Der har været tale om høje forbrugskrav og gebyrer, for at opnå æren af at have eksempelvis det sorte Centurion-kort.

Det mest udstedte American Express kort er det såkaldte platinkort, der fortsat har betydelige vækstrater – også blandt de yngre, velhavende kunder. Dette trods en stigende konkurrence fra øget opmærksomhed fra eksempelvis storbankerne J.P. Morgan og Citigroup. Det er ikke tilfældigt, at der er kommet et større fokus på at vokse i denne del af bankforretningen. Sammenlignet med anden bankdrift er indtjeningspotentialet højere, og det giver samtidig potentiale for en højere forrentning af kapitalen. Mens American Express er i stand til at forrente egenkapitalen med omkring 30 procent om året, er dette tal i overkanten af 10 procent for hele forretningen i de førnævnte storbanker. Dette er udtryk for en markant højere kvalitet og værdiskabelse.

De eksklusive betalingskort hos American Express går helt tilbage til 1966, hvor det første guldkort blev udstedt, mens det føromtalte platinkort blev udstedt første gang i 1984. At disse kort er mere eksklusive end andre, vises blandt andet ud fra noget så simpelt som det årlige kortgebyr. Mens et platinkort koster omkring 1.500 amerikanske dollars om året, tager storbankerne blot omkring en tredjedel af dette – altså alene 500 dollars – for deres mest sammenlignelige kort. Der blev i 2018 udstedt 12 millioner nye American Express kort, og der er i dag mere end 114 millioner udstedte kort.

De højere kortgebyrer kom dog ikke blot til verden som følge af ledelsens idéer og tanker. Kort før dette årtusinde lancerede American Express det såkaldte
Centurion kort. Dette kort kom på baggrund af tale og myter om et yderst eksklusivt ”Black Card”, der var forbeholdt de allerrigeste og som derfor kom med tårnhøje gebyrer og høje forbrugskrav. American Express udnyttede dette i lanceringen af Centurion, hvor der stadig ikke findes nogle offentliggjorte krav – men alle indikationer går på, at forbrugskravet er på mere end halvanden millioner kroner om året, samt årlige kortgebyrer på 15.000 kroner i tillæg til et betydeligt opstartsgebyr. Som medejere er det fantastisk at se, at virksomheden kan tjene gode penge på andres historier og fantasier.

Attraktiviteten i American Express’ forretning og grunden til, at butikker og virksomheder verden over gerne vil tage imod kortene, skal blandt andet findes i, at kortholderne i gennemsnit har et højere forbrug per kort, og samtidig er betydeligt mere kreditværdige end gennemsnittet. Dette giver virksomheden en stor sikkerhed i, at udestående kredit vil blive tilbagebetalt, og mindsker derfor kapitalbindingen – hvilket er positivt for den føromtalte høje forrentning af egenkapitalen. Forbruget per kort er omtrent tre gange så højt, som det er hos Visa og Mastercard, som vi også ejer.

Loyalitetsklubber vinder frem

Der er således en høj immateriel værdi i et kort fra American Express. For kortholderen er kortet et tydeligt signal til forretninger og omverdenen om velstand og høje forbrugsvaner. Den immaterielle værdi er en af grundene til, at American Express har et højere gebyr per betaling, om end dette er kommet en smule under pres fra øget konkurrence.

Antallet af kort er dog fortsat i god vækst, og særligt hos nye kortholdere mellem 20 og 34 år – de såkaldte millenials – hvor American Express’ markedsandel i dag er lavere end hos ældre aldersgrupper. Det er dog positivt for fastholdelsen af den langsigtede værdiskabelse, at der vindes markedsandele hos de yngre, da det er mere rentabelt at fastholde en kunde end at skulle investere i jagten på en ny. Markedsandelene kommer blandt andet på baggrund af fastholdelsen af betydelige investeringer i markedsføring, men hvor der har været et stigende fokus på optimeringen af, hvordan disse investeringer allokeres, herunder andelen der går til online markedsføring.

Eksklusive kort er dog ikke hele kortforretningen. Det er positivt for American Express, hvis de kan øge mængden af betalinger der går over betalingsnetværket, og derfor er der en værdi i også at vinde forretning på anden vis, så længe det ikke går ud over omdømmet og det image, der er blevet opbygget. Som led i dette har American Express opbygget en betydelig, og fortsat voksende, såkaldt
co-brand forretning. Et eksempel er udstedelsen af kort til loyalitetsklubber hos hotelnetværket Hilton, ligesom virksomheden i 2017 formåede at fastholde den mere velhavende del af kundeklubben hos Marriott efter Marriotts opkøb af Starwood. American Express havde tidligere haft samarbejdet med Starwood. Storbanken J.P. Morgan vandt den resterende del, i hvilket medlemmer af kunde-
klubben anvender betalingskort fra Visa, der ligeledes er et af vores selskaber.

Det er ikke alle butikker, der tager imod kort fra American Express, hvilket ledelsen glædeligt har fokus på at gøre noget ved. Det er således målet, at kortene i USA skal accepteres ligeså mange steder, som de mere udbredte kort fra Visa og Mastercard. I USA blev antallet af butikker eller lignende, der tager imod kort fra American Express, øget med en million steder, og der var ligeledes to-cifrede vækstrater internationalt. Dette er med til at holde en vækst, der er drevet af andet end stigende forbrug. På samme tid er konverteringen fra kontantbetalinger til kort eller elektroniske betalinger en medvind for omsætning og indtjeningsvækst.

Efter at American Express blev ramt af kortsigtet modvind i 2016, da detailvirksomheden Costco opsagde samarbejdet og derigennem omkring ti procent af udstedte kort, har der været betydelig fremgang i virksomheden. Omsætnings- og indtjeningsvæksten har endda accelereret gennem 2018, hvorfor selskabet måtte opjustere forventningerne til året, til en indtægtsvækst på knap ti procent, fra at have været syv-til-otte procent ved indgangen til året – dette assisteret af såvel en stærk fremgang hos de amerikanske kortholdere, samt stigende succes i den internationale del af forretningen.

Mastercard og Visa behandler også betalinger på deres netværk, men er at se som teknologiselskaber. American Express er involveret i en større del af værdikæden, da de driver et såkaldt lukket netværk. Udover processeringen af transaktionen mellem to banker, udsteder American Express også selv kort, og er mere involveret i kommunikationen mellem betalingspunktet og bankerne. Det er selvsagt en smule mere omfattende, men samtidig giver det langt større adgang til kortholdernes data, hvilket American Express, sikkert og lovligt kan bruge til at assistere forretningsindehavere, der er en del af netværket. Yderligere betyder det, at American Express ligeledes holder indeståender for kortholdere samt har en kreditrisiko på kreditkortene.

Fornyet energi i ledelsen med ny administrerende direktør

Modellen i American Express er i langt højere grad drevet af forbruget på kortene end det er tilfældet for kreditkortudstedende banker. For hver gang en transaktion foretages på et American Express kort, opkræves der et gebyr på knap 2,4 dollars for 100 dollars i transaktionsbeløb. Den øgede konkurrence, samt pæn vækst i tidligere omtalte co-brand kort, har ført til, at en større andel af dette
gives i såkaldte rewards – hvilket vil sige forbrugsbestemte kundepoint, som kortholderne kan bruge på en lang række ydelser i American Express’ netværk, det være sig hotelreservationer, rejser eller lignende. Disse forbrugsrelaterede gebyrer bidrager til mere end syv ud af ti dollars i omsætning.

American Express står stærkt på udstedelsen af firmakort – hvor de har en ledende position blandt andet grundet løsninger, der er integreret med kundernes regnskabsprogrammer. Integrationen gør det lettere at holde styr på de ansattes rejseregnskaber og kvitteringer. I dag er American Express størst blandt større virksomheder, men har et skarpt fokus på ligeså at vinde forretning blandt mindre og mellemstore virksomheder, hvor væksten for nuværende da også er højere. Målet er at øge mængden af kort og forbrug, der kan køres profitabelt og værdiskabende gennem netværket.

Administrerende direktør er Stephen Squeri, der i starten af 2018 overtog det ærefulde erhverv. Han er dog ikke ny i American Express. Han kom til i 1985 og var Næstformand i bestyrelsen i tre år frem til forfremmelsen til administrerende direktør. Tidligere administrerende direktør Kenneth Chenault havde styret American Express fornuftigt gennem 16 år, men vi ser glædeligt på tilføjelsen af ny energi i ledelsen, mens strategien og kulturen har kunne videreføres. Dette er en af styrkerne ved velplanlagte successioner og fastholdelsen af stærke medarbejdere.

Tidligere var virksomhedens faste målsætning at vokse indtjeningen per aktie mellem 12 og 15 procent om året. Denne målsætning er i dag lidt lavere, men stadig pæne ”over ti procent”, hvilket skal komme på baggrund af seks procents vækst i omsætningen, og dertil god omkostningsstyring og løbende tilbagekøb af egne aktier. Grundet kapitaleffektiviteten i forretningen, har American Express historisk haft mulighed for at returnere hele den årlige indtjening til aktionærerne i form af udbytter og aktietilbagekøb. Den amerikanske skattereform i december 2017 førte til en regulering af udskudte skatteaktiver, hvorfor aktietilbagekøbet blev sat på hold i starten af 2018. Siden sommeren 2018 har selskabet igen købt aktier tilbage, hvilket vi finder værdiskabende, i tillæg til et årligt udbytte på 1,6 dollars per aktie, svarende til mere end 1,5 procent af markedsværdien. I 2017, der var det seneste fulde år med aktietilbagekøb, returnerede virksomheden mere end seks procent af markedsværdien til medejere.

Stigende kreditkvalitet hos kunderne

American Express har været en unik spiller på markedet for kreditkort til velhavere gennem mange årtier, og trods en skærpet konkurrencesituation, anser vi dem fortsat for at have en unik konkurrencefordel i omdømmet som kortet til velhavere og storforbrugere – et omdømme, der i vores øjne ikke er nemt at nedbryde eller genskabe over en kort horisont.

Kreditkvaliteten af kortholderne kan blandt andet måles på, at de årlige kreditnedskrivninger alene udgør omkring halvanden procent af udestående lån – hvilket er det halve af, hvad der ses hos de primære konkurrerende kreditkort udstedere.
Kreditscoren på kortholderne er god, og er forbedret siden finanskrisen. Der er således syv gange flere kortholdere, der har en ”særdeles god” såkaldt FICO-score, end der er holdere med en ”lav” vurdering. Udlån til de rette forbrugere kan være værdiskabende, og det er derfor glædeligt, at det er en del af ledelsens strategi at øge andelen af kortholdernes kreditbøger – det kommer også aktionærerne til gode gennem højere indtjening, samtidig med, at det kan være udtryk for et højere forbrug.

I 2018 voksede udlånene med mere end 30 procent, og vi ser ikke tegn på forværring af kreditkvaliteten. Renteindtægter udgør omkring hver femte dollar i indtægter, hvilket er betydeligt lavere end mange kreditkortudstedere. Rentemarginalerne i American Express er mere end ti procent, hvilket er særdeles højt.

Et højere forbrug på kortet – hvad enten det er platinkortet eller det myteopspundne Centurion – er den primære vej til en højere indtjening og højere værdiskabelse. Og med virksomhedens forbrugsglade og kreditværdige kortholdere, kan vi som aktionærer se frem til fortsat højere værdi – og alt dette får vi til en pris på mindre end 12 gange kommende års indtjening. Det ser vi som en fornuftig investering.