American Express

American Express er en udsteder af kreditkort med en ganske unik indtjeningsevne. Den har sine rødder i mange ting – blandt andet en bevidst opbygget mystik omkring et af klodens allermest eksklusive kreditkort: Centurion. Selskabet fokuserer på at øge markedsandelen hos virksomheder i niveauet under de allerstørste.

American Express udsteder vel nok verdens mest prestigefyldte kreditkort og har gjort dette i mange år. Historien om udviklingen af eksklusive kort forbeholdt storforbrugere og velhavere går årtier tilbage og viser i høj grad, hvad værdien af et brand – og vedligeholdelsen deraf – kan betyde.

Tilbage i 1966 udstedte American Express det første guldkort, og den efterfølgende store succes – platinkortet – blev første gang udstedt i 1984. Gebyrerne ved at holde disse kort er højere end andre ’eksklusive’ kreditkort. Det koster således op imod 1.500 amerikanske dollars i årlige gebyrer at holde et platinkort, hvilket er omkring tre gange gebyret hos storbanken JPMorgan Chases kreditkort til samme målgruppe, Sapphire.

Den højere pris for American Express’ kort kom blandt andet på baggrund af rygter og tale blandt forbrugere om, at der var blevet udviklet særligt eksklusive kort til velhavende amerikanere. Med baggrund i disse vedholdende rygter valgte selskabet netop at udvikle dette, eftersom der lod til at være et marked for det. Hvilket der i høj grad har været.

Det er fortsat genstand for usikkerhed og rygter, hvad der skal til for at kunne få American Express mest eksklusive kort, Centurion – og hvad det koster. Den generelle enighed er dog, at man skal have været kortejer gennem en årrække og yderligere have haft et forbrug på omkring halvanden millioner danske kroner, alene gennem det seneste år. American Express’ kortholdere er ganske simpelt større forbrugere og mere kreditværdige end den gennemsnitlige kortholder. Det årlige forbrug per kort blandt amerikanske kunder estimeres at være mere end 17.000 dollars, hvilket er mere end tre gange det årlige forbrug på det gennemsnitlige kort hos vores andre kortselskaber Mastercard eller Visa. Netop derfor er det attraktivt for forhandlere verden over at kunne modtage betalinger derfra, og netop derfor er forrentningen af kapital i American Express da også på et andet niveau end hos konkurrenterne, som bankerne Citigroup samt JPMorgan Chase.

Der er god fremgang i antallet af udstedte kort, og de såkaldte ”millenials”- kortholdere i alderen 20-34 år er i kraftig vækst, om end markedsandelen i den yngre målgruppe ikke er på højde med selskabets generelle markedsandel. Vi finder det positivt, at selskabet fortsat kan fastholde sin position som en attraktiv udsteder, da det tegner godt for muligheden for fremtidig værdiskabelse. Ledelsen fastholder at investere i markedsføringstiltag og fokuserer på at optimere der, hvor disse markedsføringsinvesteringer placeres. Mere end halvdelen af de løbende omkostninger er investeringer i kortholdere – hvad enten det er i serviceringen af nuværende eller tiltag for at sikre nye kunder. En stigende andel af nye kort kommer eksempelvis fra tilmeldinger online, hvorfor det er vigtigt at have en god tilstedeværelse der.

Nye samarbejder med Hilton og Marriott-Starwood

I løbet af 2017 har American Express vundet, eller fastholdt, sine aftaler om såkaldte co-brands kort med to af verdens førende hotelejere, Hilton og Marriott-Starwood. Under disse aftaler kan medlemmer af de to kæders loyalitetsklubber få kort udstedt af American Express, hvor de modtager bonuspoint til kæderne, selv når de anvender kortet ved køb i supermarkedet, tøjbutikker eller på restauranter. Aftalen med Hilton er ny og kommer med en kreditportefølje på omkring en milliard amerikanske dollars (svarende til halvanden procent af kreditporteføljen ved indgangen til året), mens aftalen med Marriott-Starwood er en fastholdelse af en tidligere aftale med Starwood, inden selskabet blev overtaget af Marriott. Fastholdelsen af denne har stor betydning, da det estimeres at omkring fem procent af selskabets indtjening er fra denne kundeportefølje. Den generelle udvikling i selskabet har været tilfredsstillende i 2017 efter at selskabet i 2016 stoppede et samarbejde med detailvirksomheden Costco, der stod for omtrent ti procent af udestående kort.

Modsat de globale betalingsnetværk, Mastercard og Visa, der ligeledes er en del af vores portefølje af globale selskaber, er American Express et såkaldt lukket netværk. Dette betyder, at American Express står for hele netværket, inklusiv
udstedelse af kort og behandling af betalingen i butikken, mens Visa og Mastercard hovedsageligt fokuserer på kortholder og butikkens bankforbindelser. Effekten af dette er, at American Express har et andet detaljeniveau af informationer på sine kortholdere og disses forbrug, samtidig med, at der kan tjenes på den udestående kredit på kreditkort. Renteindtægter udgør omkring 20 procent af selskabets årlige indtægter og forventes at være positivt påvirket af et generelt stigende renteniveau.

Indtægterne i American Express er dog i langt højere grad drevet af kortforbruget. Hver eneste gang der foregår en transaktion på 100 dollars med et af American Express’ kort, modtager selskabet knap 2,5 dollars. Øget konkurrence har medført et stigende pres efter højere ”bonuspoint” – et system der ligeledes findes hos flyselskaber og hotelkæder, hvor kortholderen optjener point ved brug af kortene, der efterfølgende kan bruges på en række udvalgte produkter. Over de seneste år er de lovede bonuspoint steget en del, og profitabiliteten for kortudstedere er således kommet under pres. American Express står dog fortsat godt i industrien, og værdiskabelsen er høj. Egenkapitalen forrentes med knap 25 procent årligt.

Et forretningsområde hvor selskabet står stærkt, og hvor fastholdelsen af kunder er høj, resulterende i stabil udvikling, er virksomhedskort. Kort som ansatte verden over bruger til arbejdsrelaterede udgifter, såsom flybilletter, hotelbookinger og kost på forretningsrejser. American Express har udviklet systemer, hvorved der er kommunikationen mellem brugen af kortene og virksomhedernes regnskabssystemer, hvilket letter bogføringen og afregningen deraf.

American Express er i dag størst blandt større virksomheder, og derfor fokuserer virksomheden på at få en bedre tilstedeværelse blandt mindre virksomheder. Forbruget på kort hos mindre og mellemstore virksomheder vokser hurtigere for såvel amerikanske som udenlandske kunder, end det er tilfældet for de større kunder.

Topchefen gennem 16 år har meddelt sin afgang

I 16 år har direktøren i American Express heddet Kenneth Chenault, der samlet har været imponerende 37 år hos selskabet. I efteråret meddelte han dog, at han ville træde tilbage fra posten og overlade denne til Stephen Squeri. Stephen Squeri har en mangeårig erfaring i selskabet, har endda været næstformand siden 2015, og var i mange år chef for den del af selskabet, der er ansvarlig for virksomhedskort. Stephen Squeri har været en del af American Express siden 1985. Vi ser positivt på en fornyet energi i ledelsen samt på evnen til at udpege en intern efterfølger.

Gennem mange år havde selskabet en veldefineret indtjeningsmodel, der skulle føre til 12 til 15 procents årlig vækst i indtjeningen per aktie gennem seks procents omsætningsvækst, en lavere vækst på fire procent i omkostninger samt tre procents årlige aktietilbagekøb. Denne model er ændret en smule i dag, hvor den alene er defineret som, at seks procents vækst i omsætningen skal føre til ti procents vækst i indtjeningen per aktie. Dette skal ske gennem en skalerbar forretning, hvor yderligere omsætning ikke medfører den samme stigning i omkostningerne, og hvor så godt som hele indtjeningen bliver til fri kapital,
der kan udloddes til medejerne. Ledelsen har da også et klart fokus på at holde omkostninger til mindre forretningsfremmende aktiviteter nede, mens investeringer i kortholdere fortsat foretages. Hele indtjeningen udloddes således gennem et løbende udbytte fra dividender på 1,40 dollars om året, svarende til knap halvanden procent af den nuværende aktiekurs, og mere end fem procent af markedsprisen bliver anvendt til aktietilbagekøb. Det direkte udbytte er således mere end seks procent.

Konkurrencemiljøet har ændret sig, men vi vurderer, at American Express står stærkere end konkurrerende banker. Kreditværdigheden af de velhavende kortholdere betyder eksempelvis, at selskabets årlige nedskrivninger på udestående lån blot er omkring halvanden procent, hvilket er halvdelen af det gennemsnitlige niveau i industrien. Vi finder det derfor attraktivt, hvis ledelsen kan være succesfulde i sin strategi om at øge selskabets andel af kortholderes udestående kreditkortgæld – historien viser, at disse er gode betalere og er glade for at spendere på deres kort. Så længe det er tilfældet, står American Express godt positioneret til at fortsætte med at skabe værdi til langsigtede medejere – og det er lige netop, hvad vi er.