Årsmøde 2017

BLS Capital vil i år afholde det årlige årsmøde tirsdag d. 25. april 2017, og arrangementet vil ligesom sidste år afholdes i Moltkes Palæ. Årsmødet er et tidpunkt på året, hvor vi har mulighed for at diskutere vores investerings-filosofi, tilgang til selskabsvalg og andre relevante emner.

Vi glæder os til at se dig til årsmødet, og du er meget velkommen til at bringe en eller flere ledsagere, som kunne have interesse i vores investeringsfilosofi.
Tilmelding kan ske her: Tilmelding til Årsmøde 2017

 • Vores Porteføljer

  BLS Capital forvalter to porteføljer; Danske Aktier og Globale Aktier. De forvaltes begge efter samme langsigtede filosofi, hvor fokus er at skabe positive, risikojusterede afkast til medinvestorerne.

  Læs mere…

 • Investeringsteamet

  BLS Capital blev etableret i 2008 og er ejet af de to erfarne porteføljeforvaltere og partnere, Peter Bundgaard og Anders Lund, som også udgør investeringsteamet. Investeringsteamet er pålagt at skulle investere hele deres investerbare formue i porteføljerne administreret af BLS Capital.

  Læs mere…

 • Information

  Kapitalforeningen BLS Invest har besluttet at fjerne tegningsprovision i alle afdelinger med virkning pr. 15. marts 2017. Beslutningen er et ønske om at imødekomme medinvestorerne. Den hidtidige sats for alle tre afdelinger var en tegningsprovision på maksimalt 2 procent.

 • Bliv medinvestor

  BLS Capital er rådgiver for foreningen BLS Invest. Foreningens tre afdelinger, Danske Aktier, Globale Aktier samt Globale Aktier Akk. er børsnoterede på NASDAQ OMX København. Der er daglig emission og indløsning i alle foreningens afdelinger.

  Læs mere…

 • Vores selskaber

  Du kan udfylde formularen til højre for at tilmelde dig vores nyhedsbrev samt/eller få tilsendt 8. udgave af bogen ”Vores Selskaber”. I denne kan du læse nærmere om porteføljeselskaberne i BLS Invest.

  Ønskes anden information, eller vil du kontaktes, oplys da herom i feltet ”besked”.

 • book


Novo Nordisk

Nordens mest værdifulde selskab skaber værdi ved at hjælpe millioner til at leve med diabetes.

Novo Nordisk er gået forrest i behandlingen af diabetes siden fysiologen og nobelpristageren August Krogh sammen med lægen Hans Christian Hagedorn stiftede Nordisk Insulinlaboratorium i 1923.

Selskabet har gennem det seneste årti overtaget det globale lederskab i markedet for insulin til behandling af diabetes. Novo Nordisk anvendte i 2015 knapt 14 milliarder kroner på forsknings- og udviklingsaktiviteter, hvilket svarer til næsten 13 procent af selskabets omsætning. Det er Novo

Læs mere...

Københavns Lufthavne

Københavns Lufthavne tjener på alt, hvad der rører sig. Og for resten også på en del, der ikke rører sig, såsom sovende hotelgæster og parkerede biler. Det er der mange penge i.

Trods bekymringer og lav økonomisk vækst i Danmark opnåede Københavns Lufthavne en pæn passagervækst i 2015.

Lufthavnstrafikken ud af København voksede med knap 4 procent til 26,6 millioner passagerer, så der har været en livlig kommen og gåen – og det er det, det hele handler om. Passagervæksten var tiltagende gennem andet halvår, hvilket skaber grobund for en forsættelse af passagerer

Læs mere...

DSV

En global transportvirksomhed, der fokuserer på at opfylde kundernes behov. Uden at eje transportmidler.

DSV er grundlagt på ideer om samarbejde og stordriftsfordele. Leif Tullberg overbeviste i 1976 ti andre vognmænd om, at det var vejen frem. Siden da er De Samvirkende Vognmænd – nu blot DSV – vokset markant både gennem både organisk vækst og målrettede opkøb. DSV koncernen er blevet en global udbyder af transport- og logistikydelser, og er etableret på verdensplan med egne kontorer i mere end 80 lande.

Medregner man selskabets netværk af partnere og agenter, tilbyder

Læs mere...

SimCorp

SimCorp leverer styresystemer til pengeverdenen – og har selv godt styr på pengene.

SimCorps produkter er software til styring, overvågning, værdifastsættelse og bogføring af værdipapirporteføljer hos kapitalforvaltere, banker, pensionskasser og andre store institutionelle investorer.

Selskabet er med godt 1.200 medarbejdere og salgsselskaber i en snes lande globalt markedsledende i sin branche. Gennem de seneste 10 år har SimCorp skabt betydelige aktionærværdier, som følge af en høj omsætningsvækst og en stigende driftsindtjening målt i procent af salget. Det er

Læs mere...

Coloplast

Et selskab, der lemper lidelser og forbedrer dagligdagen for mennesker over hele verden. Og en virksomhed, der ledes lønsomt og fokuseret. Det føles godt at være medejer af Coloplast.

Inden for medicinsk-tekniske produkter til stomi og kontinens er Coloplast global markedsleder. Desuden har selskabet en væsentlig markedsposition inden for hud- og sårpleje.

Siden børsnoteringen i 1983 har Coloplast skabt væsentlig vækst og betydelige værdier for aktionærerne. 2015 blev en undtagelse i de seneste års ubrudte accelererende fremgang, da Coloplast i løbet af året uvant

Læs mere...

Ringkjøbing Landbobank

Banksektoren kæmper med lav vækst og manglende udlånsvækst. Men i Vestjylland drives en bank som en solid købmandsbutik.

I 2015 har der kun været en behersket udlånsefterspørgsel, hvilket har afledt en intens konkurrence om de gode, solide bankkunder. Samtidig presser det lave renteniveau bankernes indtjening. Derfor har der i banksektoren været hektisk aktivitet med automatisering, ensretning, filiallukninger og afskedigelser i jagten på at genetablere en bare nogenlunde tilfredsstillende rentabilitet efter finanskrisen.

Men for Ringkjøbing Landbobank er stram

Læs mere...

McGraw - Hill

I en hverdag fuld af informationsstrømme og adgang til data på smartphones, tablets og computere er det let at glemme, at verden ikke altid har været på denne måde – og for de kommende generationer vil det blot være mere utænkeligt.

Information har der altid været efterspørgsel efter, især blandt investorer i værdipapirer. Og McGraw-Hill har leveret information til investorer gennem tre århundrede. 1849 var året, hvor Henry Poor blev udnævnt til redaktør på det amerikanske magasin The American Railroad. Omtrent på denne tid begyndte den nationale handel med

Læs mere...

MasterCard

I Danmark er det for mange blevet hverdag ikke at have kontanter på sig. Det er der rigtig mange fordele ved – og for os, som medejer af betalingskortselskaber, er der også det faktum, at man ved hver enkelt transaktion med betalingskort bidrager til indtjeningen i betalingsnetværkene.

Selvom andelen af forbrugere med betalingskort i Danmark er blandt verdens højeste, og de skandinaviske lande som helhed er det nærmeste man kommer kontantløse samfund, er det værd at tænke på, at andelen af betalinger foretaget med kort verden over blot udgør 38 procent af det samlede antal

Læs mere...

BLS Invest indre værdi

Bemærk venligst at der den 17. januar 2017 er blevet udbetalt et udbytte på 136 kr. per investeringsandel i BLS Invest afdeling Globale Aktier og 135 kr. per investeringsandel i BLS Invest afdeling Danske Aktier.
Danske Aktier: 1404,79     Globale Aktier: 1852,75     Globale Aktier Akk: 1350,51

Senest opdateret d. 27. marts kl. 16:12